تبیان، دستیار زندگی
راننده ای که نمی داند از کدام طرف باید برود؟ چه کار می کند؟ چنین راننده ای باید از کسانی که راه را خوب می شناسند، سوال کند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرسش کلید دانش است

راننده ای که نمی داند از کدام طرف باید برود؟ چه کار می کند؟ چنین راننده ای باید از کسانی که راه را خوب می شناسند، سوال کند.

پرسش کلید دانش است

دانش آموزی که درس را خوب نفهمیده، باید چه کار کند؟ او هم باید سوال های  خود را از معلمش بپرسد تا درس را خوب یاد بگیرد.

پرسش کلید دانش استخریداری که قیمت یک کالا را نمی داند چه طور می تواند از قیمت آن کالا با خبر شود؟

حتما جواب می دهی که او نیز می تواند قیمت آن کالا را از فروشنده بپرسد.

پرسش کلید دانش استهر کسی که چیزی را نمی داند، می تواند آن را ازدیگران بپرسد و دانش خودش را زیاد کند.

به قول قدیمی ها: پرسش، کلید دانش است. پرسیدن هم مثل کلید است که به وسیله آن، می توانیم به علم و دانش برسیم و هزاران چیز یاد بگیریم

پرسش کلید دانش استاگر می خواهی آدم دانشمندی بشوی، هر چه را نمی دانی بپرس. زیرا پرسش، کلید دانش است.

کانال کودک نوجوان تبیان

koodak@tebyan.com

تهیه: شهرزاد فراهانی- منبع: کتاب شهر ضرب المثل ها

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.