تبیان، دستیار زندگی
تعداد 42 هزار و 234 داوطلب گروه آزمایشی هنر در جلسه آزمون سراسری سال 95 حضور داشتند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نحوۀ پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال 1395

تعداد 42 هزار و 234 داوطلب  گروه آزمایشی هنر در جلسه آزمون سراسری سال 95 حضور داشتند.

 نحوۀ پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال 1395

تعدد و تنوع درس ها در این گروه آزمایشی قابل توجه است و حتی در برخی از دروس اختصاصی مانند خواص مواد، منبع مشخص و معینی برای طرح سؤال تعیین نمی‌شود و داوطلبان باید علاوه بر کتب درسی این گروه آزمایشی، از اطلاعات عمومی و هنری خوبی در دروس تعیین شده برخوردار باشند.

گروه آزمایشی هنر، یک گروه آزمایشی شناور

در آزمون سراسری سال 95، در  درس تخصصی درک هنر، بیش از 62 درصد، ترسیم فنی بیش از 64 درصد، خلاقیت تصویری بیش از 45 درصد، خلاقیت نمایشی بیش از 54 درصد، خلاقیت موسیقی بیش از 88 درصد و  خواص مواد بیش از 80 درصد داوطلبان، نمرۀ منفی کسب کرده‌اند!

بی‌شک، یکی از مهم ترین دلایل کسب نمره‌های پایین از سوی داوطلبان در دروس تخصصی، شناور بودن گروه آزمایشی هنر است؛ به عبارت دیگر، چون داوطلبان آزمون سراسری می‌توانند علاوه بر گروه آزمایشی تخصصی خود، در گروه هنر نیز شرکت کنند، عده‌ای از داوطلبان، بدون آمادگی لازم و مطالعۀ درس‌های این گروه آزمایشی، در جلسۀ آزمون هنر حاضر می شوند و به سؤال‌های تخصصی این گروه پاسخ می‌دهند.

منابع آزمون گروه آزمایشی هنر، متعدد و متنوع است

آیا می‌دانید که سال 94 در گروه آزمایشی هنر در هیچ یک از دروس اختصاصی، داوطلبی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده است و آیا می‌دانید که در سال 95 فقط در درس تخصصی درک ریاضی، 4 داوطلب  به 100 درصد سؤال‌های این درس پاسخ صحیح داده‌ و در سایر دروس تخصصی، هیچ یک از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌، و حتی در دروس درک هنر، ترسیم فنی و خواص مواد، هیچ یک از داوطلبان نمره بیشتر از 70 درصد کسب کرده‌اند؛ زیرا از یک سو، تنوع منابع آزمون گروه آزمایشی هنر بیشتر از سایر گروه‌های آزمایشی است، و از سوی دیگر، طراحان سؤال های گروه آزمایشی هنر به خلاقیت و اطلاعات عمومی داوطلبان  این گروه آزمایشی توجه بسیاری دارند؛ بنابراین، کسب درصد خوب در این گروه، کار آسانی نیست.

آمار وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی هنر در چند سال اخیر، به ما می‌گوید که داوطلبان این گروه آزمایشی، باید بیشتر در پاسخگویی به سؤال‌ها دقت نمایند و به هیچ وجه بر حسب حدس و گمان به سؤالی پاسخ ندهند؛ زیرا تعداد قابل توجهی از داوطلبان گروه آزمایشی هنر به همین دلیل نمرۀ منفی کسب کرده‌اند. اهمیت این امر زمانی مشخص می‌شود که بدانیم کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که داوطلبی به همه سؤال‌ها، پاسخ صحیح بدهد؛ بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشد، و این امر بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال‌ها به دست نخواهد آمد؛ پس اگر داوطلب گروه آزمایشی هنر، این روزها در درسی آمادگی ندارد، باید در همین زمان باقی مانده، به مطالعه مبحث یا مباحثی از آن درس بپردازد تا بتواند به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ صحیح دهد؛ زیرا کسب نمره منفی، بسیار بدتر از به دست آوردن درصد صفر است.

توجه داشته باشید که در تعدادی از رشته‌های گروه آزمایشی هنر، از داوطلبان آزمون عملی با ضریب تخصصی 4 (به غیر از نوازندگی موسیقی که برای ‌آن ضریب تخصصی 6 در نظر گرفته می‌شود)، گرفته می‌شود که نقش بسیار مهمی در پذیرش دانشجو در رشتۀ مورد نظر دارد.

در نهایت اینکه نباید تصور کرد که یک داوطلب با نمره های منفی یا بسیار پایین در درس‌های مختلف، می‌تواند در رشته‌های با آزمون یا روزانه این گروه آزمایشی پذیرفته شود، و اگر داوطلبانی را می شناسید که حتی در رشته‌های روزانه با نمره منفی پذیرفته شده‌اند، دلیلش آن است که این افراد به احتمال قوی در سایر درس ها یا در آزمون عملی نمرۀ خوبی کسب کرده‌اند؛ ضمن اینکه داوطلبانی که در آزمون سراسری نمره منفی می‌آورند، در رشته محل‌هایی که مطلوب اکثر داوطلبان هستند، پذیرفته نخواهند شد.

کدرشته‌های با آزمون، کدرشته‌هایی هستند که رقابت در آنها نسبت به کدرشته‌هایی که صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش می‌شوند، بیشتر بوده و به نوعی تقاضای داوطلبان برای پذیرفته شدن در آنها زیاد است. این کدرشته‌ها در گروه آزمایشی هنر، در دوره‌های روزانه، شبانه، غیرانتفاعی و برخی از مراکز تربیت معلم وجود دارند که با آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرند؛ یعنی داوطلبان بر اساس نتیجه کارنامه خود می‌توانند رشته‌های مورد نظر را انتخاب کنند.

در جدول ارایه شده در زیر، غیر از داوطلبانی که به تمام سؤال‌ها پاسخ غلط داده‌ و در نتیجه درصد 33- را کسب کرده‌ و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌های 10درصدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ لازم به یادآوری است که کران پایین تمام بازه‌ها در کران بالای طبقه قبلی لحاظ شده است.

 نحوۀ پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال 1395

 نحوۀ پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال 1395

مرکز یادگیری سایت تبیان