تبیان، دستیار زندگی
این گندم زیبا و زرد ...از روی خطش می توان
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گندم

گندم

گندم

این گندم زیبا و زرد

از روی خطش می توان

آن را به دقت نصف کرد

نصفش برای مورچه

گندم

نصفش برای یاکریم

شاید خدا می خواسته

یک دانه را قسمت کنیم

خط خدا این شکلی است

به به چه خط جالبیگندم

پس بیخودی پیدا نشد

خط های روی طالبی

گندم

koodak@tebyan.com

تهیه: شهرزاد فراهانی- شاعر: مریم هاشم پور

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.