تبیان، دستیار زندگی
نخستین نشست پژوهشی پدیدارشناسی هنر در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نشست پدیدارشناسی هنر

نخستین نشست پژوهشی پدیدارشناسی هنر در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

بخش هنری تبیان
نشست پدیدارشناسی هنر

به همت معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران نخستین نشست پژوهشی پدیدارشناسی هنر پنج شنبه 7 بهمن در محل این خانه برگزار می شود.

در این نشست که از ساعت 17:30 برگزار می شود، دکتر محمدرضا بهشتی با موضوع هنر و مبانی معرفت شناختی، مهندس سید محمد بهشتی با موضوع پدیدارشناسی فضا در معماری ایرانی، دکتر مرضیه پیراوی با موضوع مرلوپونتی؛ هنر به مثابه پدیدارشناسی و دکترمحمد ضیمران با موضوع اشتباهات ناشی از کاربرد نادرست پدیدارشناسی در ایران به سخنرانی خواهند پرداخت.

علاقه مندان برای حضور در این نشست می توانند پنج شنبه 7 بهمن از ساعت 17:30 به خانه هنرمندان ایران مراجعه فرمایند.


منبع: روابط عمومی خانه هنرمندان ایران