تبیان، دستیار زندگی
گنجشک کوچکی را گربه شکار کرده...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مراقب گنجشک ها باشید

مراقب گنجشک ها باشید

مراقب گنجشک ها باشید

گنجشک کوچکی را

گربه  شکار  کرده

نمی دونید با گنجشک

گربه چه کار  کرده!

مراقب گنجشک ها باشید

سرش را از جا کنده

با چنگالای ریزش

کنده پرهای او را

با دندونای تیزش

شده غذای گربه

گنجشکک بیچاره

می دونم اون گنجشکک

دیگه جونی نداره

آهای آهای گنجیشکا

خیلی مراقب باشید!

مبادا امروز شما

خوراک گربه  باشید!

koodak@tebyan.com

تهیه: شهرزاد فراهانی - شاعر: مهری طهماسبی دهکردی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.