تبیان، دستیار زندگی
سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: مدیر مسئول وقت سایت خبری تابناک(در زمان دولت قبلی) در دو اتهام از سه اتهام با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدیر مسئول وقت سایت تابناک مجرم شناخته شد

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: مدیر مسئول وقت سایت خبری تابناک(در زمان دولت قبلی) در دو اتهام از سه اتهام با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

بخش حقوق تبیان

سایت تابناک
علی اکبر کسائیان روز یکشنبه اظهارکرد: دادگاه مطبوعات امروز با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برای رسیدگی به اتهامات نشریه 'جامعه پرستاری' و مدیرمسئول وقت سایت خبری تابناک(محمدجواد بربریان) در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد. وی ادامه داد: شاکی پرونده نشریه جامعه پرستاری قبل از تشکیل دادگاه اعلام رضایت کرد و این پرونده مختومه اعلام شد.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات با بیان اینکه پرونده مدیر مسئول وقت سایت خبری تابناک با سه عنوان اتهامی مورد رسیدگی قرار گرفت، اتهام نخست را تبلیغ علیه نظام عنوان کرد و گفت: این سایت خبری در این عنوان اتهامی با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

وی اضافه کرد: توهین به رئیس جمهوری وقت(محمود احمدی نژاد) و توهین به نمایندگان مجلس دومین اتهام مدیر مسئول وقت سایت خبری تابناک بود که اعضای هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا، متهم را مجرم شناخت.

وی اضافه کرد: توهین به رئیس جمهوری وقت(محمود احمدی نژاد) و توهین به نمایندگان مجلس دومین اتهام مدیر مسئول وقت سایت خبری تابناک بود که اعضای هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا، متهم را مجرم شناخت.

کسائیان با بیان اینکه سومین عنوان اتهامی مدیرمسئول وقت سایت تابناک نشر مطالب خلاف واقع بود که اعضای هیات منصفه مطبوعات به آن رسیدگی کرد، ادامه داد: اعضا با اکثریت آرا مدیر مسئول وقت این سایت را در این عنوان اتهامی، مجرم تشخیص دادند.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات خاطرنشان کرد: ضمنا اعضای هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانستند.


منبع: ایرنا

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .