تبیان، دستیار زندگی
«نشست نشانه شناسی کتیبه های ظروف سفالین دوره اسلامی - باستانی» که مقدمه ای برای برگزاری «مسابقه ملی کتیبه نگاری در صنایع دستی» است با همکاری گروه جامعه شناسی چهارم بهمن ماه برگزار می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مقدمه‌ای برای برگزاری مسابقه ملی کتیبه‌نگاری در صنایع دستی

«نشست نشانه‌شناسی کتیبه‌های ظروف سفالین دوره اسلامی - باستانی» که مقدمه‌ای برای برگزاری «مسابقه ملی کتیبه‌نگاری در صنایع دستی» است با همکاری گروه جامعه شناسی چهارم بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

بخش هنری تبیان
صنایع دستی

این نشست که با حضور و سخنرانی احمد پاکتچی و فیروز مهجور برپا خواهد شد، به مفاهیمی مانند کتیبه‌نگاری تاریخی پربار در هنر ایرانی - اسلامی می‌پردازد و کتیبه‌ها بر پیکر مساجد، مقابر یا سردرها و صنایع دستی به کار می‌رفتند و معمولا حاوی پیام‌های فرهنگی و مذهبی بودند.

همچنین توجه به این امر که در صنایع دستی اسلامی، کتیبه‌ها نه‌تنها باعث ایجاد ابعاد زیبایی‌شناسانه می‌شدند، بلکه باعث اتصال افراد به فرهنگ کلی می‌شدند و نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌‌دهی افراد، غنابخشی به زندگی معنایی آن‌ها و ایجاد معانی مشترک بر سازنده جامعه داشته‌اند، در این گردهمایی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

متاسفانه در دوران معاصر آن‌گونه که شایسته است از پتانسیل کتیبه‌نگاری استفاده نشده است و این مهم می‌طلبد که این ظرفیت احیا شود. احیای این ظرفیت صرفا به بازگشت به سنت‌های هنری گذشته کمک نمی‌کند، بلکه با توجه به این‌که کتیبه‌نگاری امکان خلق مازادهای معنایی در صنایع دستی را بسیار بیشتر می‌کند، این خود در نهایت باعث رونق بازار آن می‌شود.

این نشست که مقدمه‌ای برای برگزاری « مسابقه ملی کتیبه‌نگاری در صنایع دستی» است، چهارم بهمن ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن جلسات معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واقع در ساختمان شماره ۱ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می‌شود.


منبع: روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور