تبیان، دستیار زندگی

تولید اتانول توسط قارچ های میکروسکوپی

در این پروژه، به دنبال جایگزینی برای سوخت های فسیلی هستیم و در این مسیر، توان تولید اتانول توسط قارچ های میکروسکوپی مختلف را با یکدیگر مقایسه می کنیم...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تولید اتانول توسط قارچ ‌های میکروسکوپی

تولید اتانول توسط قارچ های میکروسکوپی، انتخاب موضوع
نوع پروژه: علمی- تحقیقاتی

درجه سختی: متوسط

زمینه: زیست- میکروبیولوژی

مقطع تحصیلی: راهنمایی - دبیرستان

تعداد جلسات: 4 جلسه

 

شرح یک جمله ای: در این پروژه، به دنبال جایگزینی برای سوخت‌ های فسیلی هستیم و در این مسیر، توان تولید اتانول توسط قارچ ‌های میکروسکوپی مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم.

 

خلاصه پروژه: وقتی می‌فهمیم که میکروب ها می‌توانند برای ما سوخت مورد نیازمان را تامین کنند دیگر با دیدن یک میوه‌ کپک زده و فاسد، به یاد نسل آینده‌ خود افتاده! آن را به آزمایشگاه آورده، کشت داده و از آن الکل زیستی استخراج می‌کنیم!

 

مهارت های آموزش داده شده در این پروژه:

آشنایی با قارچ ساکارومایسز سرویزیه

آشنایی با نحوۀ کشت قارچ های میکروسکوپی

آشنایی با نحوۀ اندازه گیری تخمیر میکروارگانیسم ها

آشنایی با روش تقطیر و روش جداسازی اتانول

شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه به طرح درس های ذیل مراجعه فرمایید:

تولید اتانول توسط قارچ ‌های میکروسکوپی، جلسه اول

تولید اتانول توسط قارچ ‌های میکروسکوپی، جلسه دوم

تولید اتانول توسط قارچ ‌های میکروسکوپی، جلسه سوم

تولید اتانول توسط قارچ ‌های میکروسکوپی، جلسه چهارم

 

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: مهبان رحیمی فرد

تنظیم: زینب شاه مرادی