تبیان، دستیار زندگی
وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 95 بیانگر این نکته مهم است که اگر داوطلبی حتی به یکی از سؤال­های درسی که در آن ناتوان است و ضعف دارد، پاسخ صحیح بدهد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1395

تعداد 150 هزار و 121 داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در جلسۀ آزمون سراسری سال 95 حضور داشتند.

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1395

وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 95 بیانگر این نکته مهم است که اگر داوطلبی حتی به یکی از سؤال‌های درسی که در آن ناتوان است و ضعف دارد،  پاسخ صحیح بدهد (به هیچ یک از سؤال‌های همان درس نیز پاسخ غلط ندهد)، از تعداد قابل توجهی از داوطلبان وضعیت بهتری خواهد داشت؛ چرا که متاسفانه تعداد قابل توجهی از داوطلبان در تمام دروس این گروه آزمایشی، نمره منفی یا صفر درصد کسب کرده‌اند.

در ضمن، وجود درصد 33- درصد در همه درس‌‌های عمومی و اختصاصی، بیانگر آن است که به هیچ وجه نمی‌توان به سؤال‌های آزمون سراسری در یک درس (حتی درس‌های عمومی) به طور اتفاقی پاسخ داد و درصد  خوب یا مثبتی نیز در آن درس کسب کرد؛ پس اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید باید در همین زمان باقی مانده به مطالعه مبحث یا مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید حداقل به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ دهید؛ زیرا کسب نمره منفی، بسیار بدتر از به دست آوردن درصد صفر است.

آمار ارایه شده در جدول‌ها، همچنین تاییدی است بر اینکه آزمون سراسری، یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال‌های آن، پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال‌ها به دست نخواهد آمد.

در این جدول، غیر از داوطلبانی که به تمام سؤال‌ها پاسخ غلط داده‌ و در نتیجه درصد 33- را کسب کرده‌ و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌های 10 درصدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ یعنی داوطلبانی که به 90 تا 99/99 درصد سؤال‌های یک درس پاسخ صحیح داده‌اند، در گروه 90-100 درصد آمده‌اند یا داوطلبانی که به  0 تا 99/9 درصد  سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند در گروه 0-10 درصد محاسبه شده‌اند.

ذکر این نکته مهم است که میانگین ذکر شده هر سال یکسان نیست؛ برای مثال، سال 93، در درس عربی و فرهنگ و معارف اسلامی، هیچ یک از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند، اما سال 94، 228 داوطلب به 100 درصد سؤال‌های عربی و 213 نفر به 100 درصد سؤال فرهنگ و معارف اسلامی پاسخ صحیح داده‌اند، و سال 95، 44 داوطلب در درس عربی و 39 داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند.

میانگین و فراوانی نمرات خام دروس عمومی حاضران در جلسه در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1395نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1395نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1395نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1395

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی چه درصدهایی آورده‌اند؟

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1395«اگر یک درس اختصاصی  را 100 درصد بزنید ، حتماً رتبۀ دو رقمی می‌آورید.»

این جمله را بارها از زبان داوطلبان کنکور شنیده‌ایم؛ افرادی که بر اساس شایعاتی که شنیده‌اند، تصور می‌کنند که اگر روی یک درس، که نقطۀ قوت آنهاست، سرمایه گذاری و تلاش کنند تا به 100درصد سؤال‌های آن پاسخ صحیح بدهند، رتبۀ ایده آلی در آزمون سراسری کسب خواهندکرد؛ در نتیجه تمام همّ و غمّ خود را صرف یک درس می‌کنند و با این کار خود، دو آسیب جدی می‌بینند: از یک سو، احتمال اینکه بتوانند به 100 درصد سؤال‌های یک درس پاسخ صحیح بدهند، بسیار کم است، و از سوی دیگر، از درس‌های دیگر باز می‌مانند و نمی‌توانند در سطح مناسبی به سؤال‌های سایر دروس پاسخ دهند.

همچنین نگاهی به وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی سال گذشته به ما نشان می‌دهد که حتی اگر داوطلبی در مهم‌ترین درس اختصاصی خود نیز به  100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح بدهد، تضمینی نیست که رتبۀ ایده‌آلی کسب نماید؛ زیرا امسال تنها  یکی از داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در درس ریاضی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده است؛ درسی که در هر سه زیر گروه این گروه آزمایشی، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ اما این داوطلب جزو 1000 نفر اول کشوری نشده ‌است !

می‌خواهیم بگوییم که حتی کسب درصد 100 در درسی مثل ریاضی، که برای بسیاری از داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، درسی دشوار است و امسال 78/36 درصد داوطلبان در این درس نمره منفی کسب کرده‌اند، نمی‌تواند عامل کسب رتبۀ عالی گردد.

در زیر، میانگین درصد 1000 نفر اول کشوری گروه‌ آزمایشی علوم ریاضی و فنی در تمام دروس آزمون سراسری ارایه شده است. همچنین در هر درس، کمترین و بیشترین درصد در بین 1000 نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار برای آزمون سراسری سال 1395 است و میانگین ذکر شده در هر سال تغییر می‌کند.

میانگین، کمترین و بیشترین درصد دروس گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در بین رتبه های کشوری کمتر از 1000

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1395

تهیه: مرکز یادگیری تبیان

منبع:پیک سنجش