تبیان، دستیار زندگی
روی درخت توتی دیدم یه عنکبوتی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عنکبوت خسته

عنکبوت خسته

روی درخت توتی 

دیدم یه عنکبوتی

گشنه بود و کلافه

می خواست تاری ببافه

عنکبوت خسته

تارش و با زرنگی

تنید به دور برگی

خسته و درمونده بود

به دنبال طعمه بود

عنکبوت خسته

رفت و نشست کناری

تا برسه ناهاری

پروانه ای پر کشید

طفلکی تارو ندی

عنکبوت خسته

عنکبوت گرسنه

پرید و اون و بلعید

هشت تا پاش و دراز کرد

رفت و یه گوشه خوابید

کانال کودک و نوجوان تبیان

koodak@tebyan.com

تهیه: شهرزاد فراهانی- منبع: ترانه ها ی کودکان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.