• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • جمعه 1395/10/10 ساعت 14:00
  • تاريخ :

ورود ممنوع مدارس برای نویسندگان

ندا عابد می گوید: در جامعه عصبی که داریم مدام کتاب هایی با ژانر وحشت برای کودکان مدام تالیف و ترجمه می شود.

بخش ادبیات تبیان

 

ورود ممنوع مدارس براي نويسندگان

 

ندا عابد، مدیرمسئول نشریه آزما می گوید: هشتم دی هجدهمین سالی است که نشریه آزما منتشر می شود. آمار چاپ کتاب داده می شود، این آمار زیاد هستند اما کتاب ها کجا هستند؟ آیا نباید کتابخوانی را از مدارس شروع کنیم؟ حوزه کتاب کودک نسبت به بزرگسال یک امتیاز دارد و آن این است که بچه ها هر آنچه بخواهند به دست می آورند چون آنها والدین را مجبور می کنند.

عابد اظهار داشت: آموزش و پرورش به نویسندگانی که میل دارند و برنامه ریزی می کنند با بچه ها در مدارس جلسه بگذارند اجازه ورود به مدارس را نمی دهد در صورتی که آموزش و پرورش باید از نویسندگان دعوت کند. زمانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گردهمایی بچه ها و نویسندگان کودک را فراهم می کرد. چقدر معلمان ما کتابخوان هستند، وضعیت تلویزیون در زمینه کودک فاجعه است، به خانواده های جدید هم که نمی توان امید داشت، در قدیم حداقل یک قصه پای کرسی وجود داشت.

مدیرمسئول نشریه آزما خاطرنشان کرد: وظیفه من که یک مجله دارم این است که بروم سراغ حوزه هایی که ضعف دارند چرا ما 10 کتاب تالیفی داریم و به ازای آن 50 کتاب ترجمه. اکثر کتاب های ترجمه هم برای کودک و نوجوان ترسناک هستند، در اینجا ممیزی ارشاد کجاست. ما در حوزه بزرگسال ژانر ترسناک نداریم اما در حوزه نوجوان کلی کتاب ترسناک ترجمه می شود.

عابد عنوان کرد: در جامعه ای که هر روز بیشتر عصبی می شویم و سر هم داد می زنیم چرا باید کتابی با ژانر وحشت منتشر کنیم، من این کتاب ها را در نشریه خود معرفی نمی کنم. همه رسانه ها وظیفه دارند به نقاط آسیب در حوزه کودک و نوجوان توجه کنند.

بر اساس این گزارش، هوشنگ اعلم، سردبیر نشریه آزما در این جلسه گفت: ارتباطی بین نشریات و مجلات فرهنگی هنری و حوزه هایی که در زمینه کودک فعالیت می کنند مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شورای کتاب کودک وجود ندارد. با تعامل و همکاری در عرصه های فرهنگی و هنری از جمله ادبیات کودک می توانیم در این حوزه موثر و مفید باشیم.


منبع: شبستان

UserName