تبیان، دستیار زندگی
عنوان مطلب سوالی است که این روزها مخاطبین زیادی از ما می پرسند؛ که در این مطلب براساس گزارشی از خبر آنلاین به بررسی آماری این موضوع می پردازیم!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پسر برای ازدواج کم دارید؟!

عنوان مطلب سوالی است که این روزها مخاطبین زیادی از ما می پرسند؛ که در این مطلب براساس گزارشی از خبرآنلاین به بررسی آماری این موضوع می پردازیم!

بخش همسان گزینی تبیان

براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که به بررسی تفاوت های جنسیتی و وضعیت ازدواج در کشور پرداخته است، فرضیه کم بودن تعداد پسران در مقایسه با دختران و تاثیر آن بر مقوله ازدواج به کلی رد می شود.

آن هایی که گه گاه ریشه های ازدواج نکردن هم سن های خود را جویا می شوند، بعضا به یک پاسخ می رسند: کیس مناسب پیدا نکرده ایم. این اتفاق در گفتمان عمومی این سال ها برای دختران بیش تر مطرح می شود، به این معنا که عموما در برخی محافل مطرح می شود که پسران کم شده اند و افزایش تعداد دختران در مقایسه با پسران باعث شده است که در اصلاح «کیس ازدواج» برای دختران کم باشد. اما آمارهای رسمی و بررسی آنها نشان می دهد این ادعا، ادعای صحیح و درستی نیست و واقعیت را در جای دیگری باید جست.

براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که به بررسی تفاوت های جنسیتی و وضعیت ازدواج در کشور پرداخته است، فرضیه کم بودن تعداد پسران در مقایسه با دختران و تاثیر آن بر مقوله ازدواج به کلی رد می شود.

استدلال پژوهشگر این سازمان درباره رد کمبود پسر در مقایسه با دختران در سن ازدواج این است که براساس آخرین سرشماری، تعداد پسران هرگز ازدواج نکرده در گروه های سنی ۱۵ تا ۳۴ بیش از دختران است. به طوریکه در سال ۱۳۹۰ بیش از ۵۵۸ هزار نفر از مردان در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ ازدواج نکرده اند، در حالی که این رقم برای دختران در این گروه سنی ۵۳۳ هزار نفر است.

گزارش آماری
مسئله كمبود مردان در مقایسه زنان نیز پدیده جمعیتی نبوده و تنها در صورتی موضوعیت دارد كه به لحاظ عرفی و هنجاری مردان اصرار به ازدواج با زنانی كوچكتر از خود داشته باشند. بنابراین مضیقه ازدواج نیز موضوعی اجتماعی فرهنگی است نه مسئله جمعیتی
اما آن چیزی که باعث می شود ماجرای کمبود کیس ازدواج برای دختران در جامعه ایران را اندکی به واقعیت نزدیک کند، تبصره های فرهنگی است. به طوریکه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود آورده است:« با توجه به اینكه در نظام عرفی ازدواج در ایران، مردان تمایل دارند با زنانی كوچك تر از خود ازدواج نمایند و این میزان معمولاً یك فاصله سنی 3- 5 ساله است باید بررسی شود در صورتی كه مردان با زنانی كوچكتر از خود ازدواج كنند وضعیت به چه شكلی خواهد بود.

همانطور كه در جدول قابل مشاهده است تفاضل مردان هر گروه سنی با زنان یك پنجه كوچكتر نشان از كمبود مردان در سن ازدواج و فزونی زنان به ویژه در در گروه سنی 25-29 ساله و 30- 34 ساله دارد. امری كه میتواند در صورتی كه مردان اصرار به ازدواج با زنان كوچكتر از خود داشته باشند(تمایلی فرهنگی)منجر به كاهش ازدواج در این دو گروه سنی باشد.

بررسی دیتاهای این جدول نشان می دهد وقتی تعداد مردان ازدواج نکرده را با زنان ازدواج نکرده در یک پنجه کوچک تر از خود مقایسه کنیم، به این واقعیت می رسیم که در این بین، تعداد دختران ازدواج نکرده کمتر می شود و این آمار تاییدی است بر این ادعا که پسران ایرانی با دختران کم سن تر از خود ازدواج می کنند و این اتفاق باعث می شود که در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال، کیس ازدواج برای دختران کم تر باشد.

به بیان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی «مسئله كمبود مردان در مقایسه زنان نیز پدیده جمعیتی نبوده و تنها در صورتی موضوعیت دارد كه به لحاظ عرفی و هنجاری مردان اصرار به ازدواج با زنانی كوچكتر از خود داشته باشند. بنابراین مضیقه ازدواج نیز موضوعی اجتماعی فرهنگی است نه مسئله جمعیتی. »

گزارش آماری

سهم دختران و پسران از تجرد قطعی

همانطور كه ملاحظه می شود تعداد مجردین واقع در سن 15-34، براساس سرشماری نفوس و ٨مسكن سال 1390، 15 میلیون و 43 هزار نفر هستند. این میزان برای مردان 8 میلیون و 836 هزار نفر و برای زنان 6 میلیون و 206 هزار نفر گزارش شده است.

ازسوی دیگر داده های جدول فوق نشان می دهد نسبت تجرد به تناسب افزایش سن افراد، كاهش پیدا می کند. به نحوی كه اگرچه 97 درصد مردان 15-19 مجرد هستند، اما این میزان برای گروه سنی 24-20 به 77 درصد، برای گروه سنی 25-29 به 40 درصد و برای گروه سنی 30-34 به 15 درصد كاهش یافته است. این میزان برای زنان در سن 15-19 سال 78 درصد، سن 20-24 سال 47 درصد، سن 25-29 سال 26 درصد و سن 30-34 سال 15 درصد است. بدین ترتیب كه در بازه سنی 15-19 سال میزان تجرد بیش از سایر گروه های سنی است.

علاوه بر این بررسی درصد مجردین در هر بازه سنی نشان می دهد تعداد زنان مجرد در تمامی ٨گروه سنی (34-15 سال) كمتر از مردان است . با این حال این درصد هرچه سن افراد بالاتر می رود به یكدیگر نزدیكتر می شود. به نحوی كه در بازه سنی 30-34 سال برای مردان و زنان تقریباً رقمی معادل 15 درصد رسیده است. بدین ترتیب در بازه سنی 15-34 سال با وضعیت نگران كننده تری در حوزه زنان روبرو نیستیم. با این حال بررسی افراد در آستانه تجرد قطعی (49-35 سال) نشان از تغییر این وضعیت دارد.

گزارش آماری

گزارش آماری


منبع: خبر آنلاین