تبیان، دستیار زندگی
فیزیکدانان سازمان پژوهش های هسته ای اروپا (سرن) گزارش دادند که برای اولین بار موفق به اندازه گیری نور ساطع شده از یک اتم ضد ماده شده اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مشاهده طیف نور ضد ماده برای اولین بار

فیزیکدانان سازمان پژوهش‌ های هسته ‌ای اروپا (سرن) گزارش دادند که برای اولین بار موفق به اندازه گیری نور ساطع شده از یک اتم ضد ماده شده اند.

بخش دانش و زندگی تبیان
طیف نور

به گزارش روز سه شنبه گروه علمی ایرنا از پایگاه اینترنتی ساینس الرت، این موضوع نشان می دهد که پادهیدروژن (antihydrogen) دقیقا تصویر عکس (تصویر آیینه ای ) هیدروژن معمولی است.
این نتیجه که نهایتا آنچه را که مدت ها توسط قوانین فیزیک پیش بینی شده است، تایید می کند مسیر جدیدی را برای آزمایش نظریه خاص نسبیت انیشتن باز می کند و می تواند به محققان در پاسخگویی به یکی از بزرگترین اسرار فیزیک مدرن که چرا در جهان ماده معمولی بسیار بیشتر از ضد ماده وجود دارد، کمک کند.
آلن کوستلکی فیزیکدان نظری از دانشگاه ایندیانا که در این مطالعه شرکت نداشت، گفت: این کشف نشان دهنده یک نقطه تاریخی در تلاش های چند دهه ای برای ایجاد ضد ماده و مقایسه ویژگی های آن با ماده است.
بر اساس قوانین فیزیک پیش بینی می شود که برای هر ذره ماده معمولی یک پادذره (antiparticle) وجود دارد. بنابراین برای هر الکترون که به صورت منفی شارژ شده است یک پوزیترون بار مثبت وجود دارد.
این بدان معناست که برای هر اتم هیدروژن معمولی، یک اتم پاد هیدروژن وجود دارد و تنها از آنجا که یک اتم هیدروژن از پیوند یک الکترون با یک پروتون ساخته می شود، یک اتم پاد هیدروژن نیز از پیوند یک پاد الکترون (یا پوزیترون) با یک پروتون ساخته می شود.
اگر یک پاد ذره موفق به کشف یک ذره معمولی شود، آنها یکدیگر را حذف کرده و انرژی را به صورت نور آزاد می سازند.
این تحقیق در مجله Nature منتشر شده است.


منبع :ایرنا
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .