تبیان، دستیار زندگی
از نگاه رتبه های برتر آزمون های سراسری...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ریاضی را چطور بخوانیم؟ بخش اول

از نگاه رتبه های برتر آزمون های سراسری...


ریاضی را چطور بخوانیم؟ بخش اول

حتی  اسمش برای عده ای ترسناک است و عد های دیگر آن را لذت بخش ترین فعالیت ذهنی می دانند.  صحبت از ریاضی است؛ درسی که در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی بیشترین ضریب را دارد و از اهمیت ویژ های برخوردار است؛ اما متأسفانه حتی تعداد قابل توجهی از داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، که باید در این درس توانمند و به آن علاقه مند باشند، پاسخگوی سؤال های درس ریاضی در آزمون سراسری نیستند یا به درصد کمی از سؤال های این درس، پاسخ صحیح می دهند؛ البته نباید تنوع مطالب و گستردگی مباحث این درس را برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی از نظر دور داشت.
آنچه می خوانید، تجربه دارندگان درصدهای خوب درس مورد نظر است. آن ها با شما شیوۀ مطالعه خود را در میان می گذراند؛ البته شاید شما از شیوه دیگری بهره ببرید و موفق نیز بشوید؛ یا شاید شیوۀ مطالعۀ دارندة یک رتبۀ برتر، با توجه به مهارت و سطح آمادگی تان، نتواند پاسخگوی نیاز شما باشد.

پژمان شهبازی:
رتبۀ 1 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 94 ، ریاضی 3/ 87 درصد:
مهم ترین مانع بر سر راه پاسخگویی به سؤال های هندسه تحلیلی، به نظر من، طولانی بودن راه حل ها و وقت گیر بودن سؤال هاست؛ تا جایی که عده ای از داوطلبان، به همین دلیل، این درس را کنار می گذارند.  به نظر من، برای موفقیت در پاسخگویی به سؤال های این درس، باید خیلی تست کار کرد و حین تست زدن باید را ه های مختلف پاسخگویی را پیدا کرد؛ یعنی لازم است که با ذهنی خلاّق در هندسه تحلیلی جلو رفت تا بتوان کوتاه ترین راه پاسخگویی مباحث یا تست های مختلف را پیدا کرد. در هندسه پایه نیز، با اینکه در بعضی از فصل ها جنبه خلاقیت در سؤال ها قابل توجه است، اکثر مواقع از مواردی مشخص سؤال طرح می شود؛ یعنی یک نشانه هایی در سؤال هست که می شود از آن نشانه یا نشانه ها برای پیدا کردن راه حل مسأله استفاده نمود.  برای پیدا کردن نشانه ها هم باید تست زیاد زد و مسأله های بسیاری را حل کرد. گسسته، یکی از در س هایی است که نیاز به دقت بسیار دارد؛ برای مثال، از مبحث نظریه اعداد می شود انواع سؤالات را طرح کرد که در بسیاری از موارد راه حل خاصی دارند. برای آشنا شدن با انواع سؤال ها و پیدا کردن راه حل آن ها باید تست زیاد زد و وقت زیادی صرف این مبحث کرد. برای یادگیری مبحث درس دیفرانسیل، تمری نهای خود کتاب خیلی مهم است. بسیاری از اوقات، سؤال های کنکور به سؤال های کتاب شباهت دارد. درس دیفرانسیل، مفهوم یتر از دیگر مباحث ریاضی است؛ برای مثال، داوطلب باید مفهوم مشتق را درک کرده باشد و بداند که به چه کار می آید؛ چون شاید در یک سؤال از اسم مشتق استفاده نشود، اما از مبحث مشتق در آن استفاده شود.  سؤال های درس دیفرانسیل، گاه ظاهری پیچیده دارد و به نظر می آید که راه حل آن طولانی است، اما بسیاری از اوقات، می توان همین سؤال ها را با راه حلی کوتاه حل کرد، ولی لازمۀ آن، فهمیدن این درس است. درس آمار به نظر من ارزش خواندن را دارد؛ چون سؤال هایی دارد که جنبۀ خلّقیت ندارند؛ حتی شاید بتوان گفت که جنبۀ کلیش های پیدا کرد هاند؛ یعنی حدود مبحث معلوم است؛ البته این درس، گاه نیاز به محاسبات طولانی دارد و باید سرعت عمل داوطلب در پاسخگویی به سؤالات آن، خوب باشد.

روژان ربانی:
رتبه 7 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 92 ، ریاضی 4/ 90 درصد:
ریاضی پایه را در وقت خودش خوب کار کرده بودم و سال آخر با آن مشکلی نداشتم؛ در کل، ریاضی را عاوه بر مطالعه به روش های « تستی» و«نکته ای»، به صورت «تحلیلی » نیز خواندم؛ حتی اوایل برنامه، به زمان توجهی نداشتم و گاهی روی یک تست، راه های متنوع رسیدن به جواب را نیز بررسی می کردم.  برای درس گسسته و هندسه تحلیلی، اول خلاصه نویسی می کردم، خلاصه ها را خوب یاد می گرفتم و بعد سراغ تست ها می رفتم. آمار را نیز از ابتدا همراه با سایر دروس می خواندم و بر خاف عده ای که معتقدند چون این درس حفظ کردنی است باید چند روز مانده به کنکور آن را خواند، آن را چند بار دوره کردم.

نگین یغمایی:
رتبۀ 2 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 93 ، ریاضی 5/ 88 درصد:
خوشبختانه دبیر حسابان سال سوم ما دبیر بسیار خوبی بود و حتی بخش هایی از درس دیفرانسیل را در مبحث حد در سال سوم به طورکامل تدریس کرده بودند. من برای مبحث حسابان، جزوۀ دبیرم را می خواندم، تمرین هایش را حل م یکردم و بعد تست می زدم. برای دیفرانسیل هم سعی کردم كه خوب درس را یاد بگیرم و زیاد تست زدم. در کل، درس دیفرانسیل خیلی تعریف دارد و لازم است كه به این تعریف ها کاملاً مسلط بود؛ در ضمن، نباید کتاب درسی را کنار گذاشت و باید به آن متعهد بود؛ زیرا در بعضی از مباحث، مثل آهنگ تغییرات در حسابان، خیلی از اوقات تمرین های کتاب درسی تبدیل به تست می شوند؛ در ضمن، باید پذیرفت که گاه بعضی از مباحث این درس، نیاز به مطالعه و وقت گذاشتن بسیار دارد؛ برای مثال، من برای تسلط بر مباحث کاربرد و مشتق، وقت زیادی گذاشتم و چند کتاب تست زدم تا بر آن مسلط شدم. برای هندسه پایه، لازم است سؤال هایی با تیپ های مختلف حل کرد تا بتوان در سر جلسه آزمون سراسری، ایده حل مسأله را تشخیص داد؛ چون اگر به این مسأله مسلط نباشی، سر جلسه آزمون، حل یک تست خیلی وقت می گیرد.  
در درس هندسه، هر سال چند سؤال تکراری می آید؛ یعنی اگر کنکورهای سال های قبل را ببینید، متوجه می شوید که هر سال از چند مبحث سؤال آمده است، و لازم است كه روی آن ها بیشتر تأکید شود. برای خواندن درس هندسه تحلیلی، لازم است که ابتدا مباحث مورد نظر را فهمید و سپس فرمول های پایه را حفظ کرد. بعضی بچه ها از درس هندسه تحلیلی خوششان نمی آید؛ چون فرمول هایش زیاد است؛ اما اگر این فرمول ها زیاد مرور شود و خوب تمرین کنیم در خاطر می ماند؛ یعنی لازم است چند هفته که از مطالعة یک مبحث درس هندسه تحلیلی گذشت، برگشت و دوباره فرمول ها را مرور کرد تا در ذهن تثبیت گردد.
برای پاسخگویی به سؤال های گسسته، باید بر مباحث درسی کاملاً مسلط بود؛ این در حالی است که کتاب درسی خیلی عمیق به مباحث نپرداخته است؛ برای همین، لازم است که تست های مختلف را حل کرد تا به ایده های مختلف دسترسی داشته باشیم و بر سؤال های متفاوتی که از این مبحث مطرح می شود، مسلط شویم. من برای کسب این مهارت، در ابتدا  تست های کنکور را زدم تا با نگاه طراحان سؤال آشنا شوم، و بعد برای تسلط بیشتر، به سراغ تست های تألیفی رفتم. نکته مهم در سؤال های ریاضی این است که سر جلسه آزمون سراسری نباید انتظار داشته باشیم که پاسخ همه سؤال ها را بدانیم و بترتیب به همه جواب دهیم.  باید با تمرین بسیار به این مهارت رسید تا بفهمیم که کدام سؤال وقت گیر است، کدام سؤال را می توان حل کرد و پاسخ کدام سؤال را نمی دانیم، و در سر جلسه آزمون، اول سراغ سؤال هایی که بر آن ها مسلط هستیم، برویم، و بعد وقت گیرها و در نهایت آن هایی را که بلد نیستیم، کنار بگذاریم. برای خود من در یکی از آزمون های آزمایشی پیش آمد که پنج سؤال اول ریاضی را نتوانستم حل کنم؛ در ابتدا به هم ریختم، اما بعد تصمیم گرفتم که آن پنج سؤال را رها کنم و سراغ بقیه سؤال ها بروم، و بعد اگر وقت کردم، بار دیگر روی سؤال های مورد نظر فکر کنم. اتفاقاً در همان آزمون، ریاضی را 100 درصد زدم.


بخش یادگیری سایت تبیان