• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1395/10/01
  • تاريخ :

بازی کسر و شکل

بازی تشخیص درست یا غلط بودن کسر از روی شکل


مبحث کسر یکی از جمله مباحثی است که در ریاضیات بسیار اهمیت دارد.  از مباحث شیرین درس ریاضی مبحث آشنایی با کسر و شناخت مفهوم کسر می باشد.  در این قسمت برای اینکه دانش آموزان با مفهوم کسر به خوبی آشنا شوند باید از طریق کار با شکل این مفهوم را تمرین کنند به همین منظور ما برای درک و تمرین بهتر دانش آموزان در این بخش یک بازی سرگرم کننده قرار داده ایم تا دانش آموزان با انجام این بازی بتوانند در این قسمت تمرکز لازم را به دست آورند.
در این بازی در ابتدای ورود به بازی شما تعدادی دسته گل روز را مشاهده می کنید که در مقابل هرکدام یک عبارت کسری نوشته شده است گل های که بر روی ساقه های آن ها دارای برگ هستند نشان دهنده ی صورت و گل های بدون برگ نشان دهنده مخرج کسر می باشد.
در این بازی شما باید تعداد گل ها را شمرده و با کسر نوشته شده مقایسه کنید در صورتی که درست بود روی گزینه vero و در صورت غلط بودن روی گزینه falso کلیک کنید. در نهایت مجموع جوب های شما چک می شود و در صفحه بعدی نماییش داده می شود.
برای مثال در قسمت اول عبارت ٢ بر روی ١٠ را مشاهده می کنید. در مقابل این عبارت در قسمت سمت چپ تعدادی گل برای شما نمایش داده شده است. دانش آموزان باید ابتدا گل ها را شمارش کنند و در قسمت بعد تعداد گل هایی که روی ساغه آن ها برگ وجود دارد را مشخص نمایند سپس نسبت کل را به گل های برگ دار مشخص کنند. در این قسمت ما ١٠ گل روز داریم که تعداد ٢ عدد آن ها دارای برگ می باشد. بنابراین باید روی گزینه vero کلیک کنیم که به معنای صحیح می باشد.
در صورتی که تعداد جواب های شما همه دست باشد به مرحله بعدی راه پیدا  می کنید و در غیر این صورت کنار جواب های غلط شما با خط قرمز مشخص می شوند. حالا با توجه به توضیحات داده شده می توانید به راحتی بازی زیر را انجام دهید.برای دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان-علی کلوت


UserName