تبیان، دستیار زندگی
ند  آیت الله سید محمد تقی مدرسی، از علمای شیعه عراق، گفت: اسلام و قرآن تنها منابع قانون‌گذاری در قانون اساسی نوین كشور عراق باید باشند. به گزارش بخش خبر تبیان از خبرگزاری نجف اشرف، آیت الله سید محمد تقی مدرسی با بی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اسلام و قرآن تنها منابع قانونگذاری در عراق باید باشند

آیت الله سید محمد تقی مدرسی، از علمای شیعه عراق، گفت: اسلام و قرآن تنها منابع قانون‌گذاری در قانون اساسی نوین كشور عراق باید باشند.

به گزارش بخش خبر تبیان از خبرگزاری نجف اشرف، آیت الله سید محمد تقی مدرسی با بیان مطلب فوق گفت: قانون اساسی نوین عراق باید بر یكپارچگی كشور و احترام به انسان تأكید كند.
آیت الله مدرسی با اشاره به نقش بانوان در جامعه اظهار داشت: قانون اساسی نوین باید شركت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را اجازه دهد.
وی ادامه داد: قانون‌گذار نباید اشتباه رژیم پیش را در قانون‌گذاری تكرار كند. مردم از دیكتاتوری و گورهای جمعی بیزار و خسته هستند.خبرگزاری نجف اشرف