تبیان، دستیار زندگی
کتاب «سال های مهاجرت» (حزب توده ایران در آلمان شرقی) نوشته قاسم شفیع نورمحمدی منتشر شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کتابی درباره حزب توده منتشر شد

کتاب «سال های مهاجرت» (حزب توده ایران در آلمان شرقی) نوشته قاسم شفیع نورمحمدی منتشر شد.

بخش کتاب و کتابخوانی تبیان
کتاب توده

کتاب «سال های مهاجرت» پژوهشی بر اساس اسناد نویافته درباره فعالیت حزب توده ایران در آلمان شرقی در 376 صفحه، با شمارگان 770 نسخه و قیمت 30 هزار تومان توسط انتشارات موسسه فرهنگی - هنری جهان کتاب راهی بازار شده است.

در معرفی «سال های مهاجرت» و در نوشته پشت جلد این کتاب آمده است:«در میان کتاب هایی که در سال های اخیر درباره حزب توده ایران انتشار یافته است، به جز اشارات کلی و گذرا، کمتر نوشته ای به مهاجرت رهبران و کادرهای این حزب به جمهوری دموکراتیک آلمان، اقامت طولانی آن ها در آن کشور و رابطه با حزب برادر یا حزب سوسیالیست متحد آلمان پرداخته است.

بررسی دوران مهاجرت حزب توده در جمهوری دمکراتیک آلمان بدون مطالعه بایگانی های آن کشور ناقص به نظر می رسد. خوشبختانه با وحدت دو آلمان بایگانی های جمهوری دمکراتیک آلمان نیز برای محققان گشوده شد. حتی دسترسی به مدارک مربوط به اشتازی، سازمان امنیت جمهوری دمکراتیک آلمان، نیز ممکن شده است.

این کتاب براساس اسناد موجود در بایگانی های جمهوری دمکراتیک آلمان و به انگیزه آشنایی با حزب توده ایران در دوران مهاجرت در آن کشور نوشته شده است. »


منبع: ایسنا