تبیان، دستیار زندگی
رم به گزارش بخش خبر تبیان مركز فقهی ائمه اطهار تعداد محدودی از فضلای محترم را جهت برنامه های آموزشی پژوهشی در سال 84-85 پذیرش مینماید شرایط پذیرش:- قبولی در امتحانات سطح مركز مدیریت با حداقل معدل16 - حداكثر سن متقاضی 30...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پذیرش مركز فقی ائمه اطهار از طلاب محترم

به گزارش بخش خبر تبیان مركز فقهی ائمه اطهار تعداد محدودی از فضلای محترم را جهت برنامه های آموزشی پژوهشی در سال 84-85 پذیرش مینماید

شرایط پذیرش:- قبولی در امتحانات سطح مركز مدیریت با حداقل معدل16 - حداكثر سن متقاضی 30 سال- تكمیل فرم ثبت نام- التزام به رعایت كلیه مقررات آموزشی پژوهشی مركز- نداشتن اشتغال علمی و اجرایی در سایر مراكز - موفقیت در امتحان كتبی و مصاحبه علمی

امتحانات كتبی از مكاسب - جلدین كفایه و تجزیه و تركیب و نكات بلاغی نیمه اول جرء29 قرآن كریم بعمل می آید.

مكان ثبت نام : مركز فقهی ائمه اطهار (ع) واقع در خیابان معلم كوی 12 پلاك 14 از ساعت 12الی 10 صبح و 18الی 19.30 بعداز ظهر - ضمنا آزمون در تاریخ 12/4/84 ساعت 9 صبح برقرار میگردد.