تبیان، دستیار زندگی
در از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب کتابخانه تخصصی این مرکز که بیش از بیست و هفت هزار جلد کتاب را در بر می گیرد ، در پایگاه اینترنتی قرار گرفت.  کتابخانه تخصصی مرکز مطالعات وتحقیقات ادیان و مذاهب ، با گردآوری...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کتابخانه تخصصی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب در

از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب کتابخانه تخصصی این مرکز که بیش از بیست و هفت هزار جلد کتاب را در بر می گیرد ، در پایگاه اینترنتی قرار گرفت.

کتابخانه تخصصی مرکز مطالعات وتحقیقات ادیان و مذاهب ، با گردآوری حدود بیست و هفت هزار جلد کتاب از داخل و خارجکشور، عمدتآ در چهار رشته مذاهب اسلامی ، عرفان و تصوف، ادیان ابراهیمی و ادیانشرقی، تنها کتابخانه تخصصی ادیان و مذاهب در کشور است.

از این پس پژوهشگران عرصه ادیان و مذاهب می‏توانند بدون مراجعه حضوری بهکتابخانه، از هر مکانی که باشند از طریق سایت مرکز ادیان، به جستجوی منابع موردنیاز خود بپردازند.

همچنین برخی از آثار منتشر شده از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب دراختیار خوانندگان قرار گرفته است.  مکتب‏های فلسفی هند، تاریخ مذاهب، عارفان مسیحی،چنین گوید او  بودا، عدالت کیفری در آیین یهود، فلسفه یهود در قرون وسطا، ادیان وفلسفه آفریقاییو آفرینش در اساطیر آمریکا برخی از این آثار است.

مجموعه کامل فصلنامه هفت آسمان که تاکنون بیست و پنج شماره از آن منتشر شده استرا نیز می توان در سایت مرکز،  مطالعه کرد.

علاقمندان از طریق آدرس اینترنتی http://www.religions.ir میتوانند به منابع موجود در آن ، دسترسی داشته باشند.