تبیان، دستیار زندگی
یك منتقد ادبی می گوید: هدف نقد منصفانه اصلاح است که در دل خود تعلیم و تذكر دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقش موثر طنز در تعلیم و تربیت

یك منتقد ادبی می گوید: هدف نقد منصفانه اصلاح است  که در دل خود تعلیم و تذكر دارد.

بخش ادبیات تبیان
نقش موثر طنز در تعلیم و تربیت

مهدی فرج اللهی با بیان اینكه طنز در تعلیم و آموزش می تواند نقش موثری داشته باشد، اظهار كرد: این تعلیم و آموزش می تواند از مدرسه آغاز شود و تا نقد اتفاقاتی كه در مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و ... وجود دارد پیش رود.
وی ادامه داد: هدف نقد منصفانه اصلاح است و ناخودآگاه اصلاحی كه  برای رفع  یك اشتباه و مشكل صورت می گیرد، در دل خود تعلیم و تذكر دارد. طنز به عنوان یك نوع  ادبی در بحث آموزش، یادگیری و نقد در هر شرایطی می تواند موثر و مفید باشد.

این طنزپرداز همچنین گفت: مخاطبان به طور كلی به دنبال سرگرمی هستند. البته همیشه تعدادی مخاطب حرفه ای داریم كه در هر نوع هنری، به شكل دیگری به آثاری كه تولید می شود نگاه می كنند. هنر هنرمند و طنزپرداز و نویسنده در این است كه اثری را خلق كند كه در عین حفظ اصول آن نوع از هنر، برای مخاطب هم جذابیت ایجاد كند و در آن به بعد سرگرمی اثر نیز توجه شود. بسیاری از آثاری كه توسط طنزپردازان تولید می شود این ویژگی ها را دارد و اثرشان هم مورد توجه خواص و هم عموم مردم قرار می گیرد. این نشان دهنده این است كه آن اثر، اثر خوبی بوده است كه توانسته این گستره را پوشش دهد.

فرج اللهی تمام اتفاقات پیرامون طنز را یك مجموعه دانست و تصریح كرد: انواع شوخ طبعی، در قالب مكتوب، كارتون و كاریكاتور در یك مجموعه قرار می گیرند. در فضای مجازی، بیشتر آثار از نظر اندازه و تعداد كلمات به شكل كوتاه تر عرضه می شوند. قالب هایی كه در فضای مجازی و شبكه های اجتماعی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد در آثار منثور، لطیفه، داستانك و كاریكلماتور و در نوع منظوم، تك بیت و دو بیتی و رباعی و ... است؛ البته می توان به این ها نمره داد و گفت كه كدام آثار با ارزش تر هستند.

این شاعر با تاكید بر اینكه باید آثار طنزی كه در فضای مجازی تولید می شود را تحلیل كرد، گفت: نمی توان جلوی طنزهای شبكه های اجتماعی را گرفت، اما هنرمندی كه قلم خوبی دارد، وظیفه ای بر عهده اش است و اینكه با تولید كار خوب و ارزشمند، با اثر خود كار خوب را معرفی كند. با نفی كردن آثار نمی توان كاری پیش برد. بلكه اهل فن باید آثار خوب عرضه كنند و در كنار آن آثار منتشر شده را هم نقد كنند.


منبع: حوزه هنری