تبیان، دستیار زندگی
نخستین نمایشگاه قالی های اروپای غربی و هند - اروپایی در ایران همزمان با هفته پژوهش برگزار می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نمایش قالی هایی خاص برای نخستین بار در ایران

نخستین نمایشگاه قالی های اروپای غربی و هند - اروپایی در ایران همزمان با هفته پژوهش برگزار می شود.

بخش هنری تبیان

قالی

شکوفه مصباحی - دبیر علمی و اجرایی این نمایشگاه - اظهار کرد: ایده نمایشگاه «قالی های اروپایی و هند - اروپایی» با محوریت قالی های ساونری فرانسه، برای معرفی قالی های اروپایی و فراهم آوردن امکان دیدن و شناخت قالیبافی سایر کشورها شکل گرفت.

او ادامه داد: مجموعه ای که در نمایشگاه ارائه شده، شامل هفت تخته قالی فرانسوی، سه تخته قالی هند - اروپایی و یک تخته قالی انگلیسی است.

مسوول بخش پژوهشی فرش پژوهشکده حفاظت و مرمت با اشاره به این که در طول زمان و با تبادلات فرهنگی، هنر و دانش تولید قالی از ایران به کشورهای همجوار راه یافت، گفت: قالی های ایران در دوران هخامنشی، ساسانی و صفوی از طریق مورخان یونان قدیم، جفرافی دانان مشرق زمین، سیاحان و فرستادگان دربارهای اروپایی و همچنین به عنوان یکی از هدایای پادشاه ایران به پادشاه های اروپا و کشورهای دیگر معرفی شد.

او ادامه داد: علاقه شاه های اروپایی به قالی های شرقی، بخصوص فرش های پرزدار، موجب حمایت و تولید قالی در اروپا شد و کارگاه های سلطنتی در کشورهای مختلف اروپا تاسیس شدند تا برای مفروش کردن سالن های کاخ های سلطنتی، قالی هایی متناسب با سلیقه، هنر و نیاز آن ها تولید کنند.

به گفته مصباحی، مواد اولیه، شیوه بافت و برخی شاخص های طراحی به طور مستقیم یا غیرمستقیم وام دار ایران است؛ اما قالی های بافته  ده در اروپا در طراحی، نقشه خوانی، رنگ آمیزی و تراکم بافت باقالی های شرقی متفاوت هستند.

وی اضافه کرد: زمانی که هند مستعمره انگلیس بود، کارگاه های قالی بافی در زندان های آن راه اندازی شد تا برای قصرهای انگلیسی قالی ببافند. این قالی ها به هند - اروپایی معروف هستند و طرح بیشتر آن ها برگرفته از قالی های شرقی و بخصوص قالی های ایرانی است.

این نمایشگاه به مدت 20 روز از 28 آذرماه تا 17 دی ماه در موزه فرش ایران برگزار می شود.


منبع: روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری