تبیان، دستیار زندگی
ست آیت الله سید محمد‌باقر مهری، دبیر مجمع علمای شیعه كویت، بیداری آزادگان جهان را از آثار برپایی نظام جمهوری اسلامی در ایران دانست و گفت‌: شیعه مدیون امام خمینی ـ ره ـ است. وی افزود: برپایی نظام جمهوری اسلامی ایران سربلندی ش...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امام خمینی ـ ره ـ بیدار‌گر آزادگان جهان است

آیت الله سید محمد‌باقر مهری، دبیر مجمع علمای شیعه كویت، بیداری آزادگان جهان را از آثار برپایی نظام جمهوری اسلامی در ایران دانست و گفت‌: شیعه مدیون امام خمینی ـ ره ـ است.

وی افزود: برپایی نظام جمهوری اسلامی ایران سربلندی شیعه را به دنبال داشت و شیعه مدیون امام خمینی ـ ره ـ است.
آیت الله مهری با اشاره به جایگاه شیعه در كویت گفت: 33 درصد از جمعیت كویت شیعه هستند و پنج نماینده در مجلس شورا و یك نماینده در شورای شهر كویت دارند.
وی افزود: متأسفانه به عكس دوره‌های پیشین، نماینده‌ای از شیعه در كابینه دولت كنونی حضور ندارد. وی ادامه داد: باید وزیر دو وزارت‌خانه شیعه باشند‌.
شایان ذكر است مدتی پیش آیت الله میرزا جواد تبریزی‌، از مراجع قم از عدم حضور شیعه در كابینه دولت كویت انتقاد كردند‌.
دبیر مجمع علمای شیعه با اشاره به نقش زنان در كویت گفت: همه مراجع تقلید شیعه مشاركت سیاسی و اجتماعی زنان را با رعایت موازین شرعی خواستار هستند.
وی افزود‌: پافشاری هیئت علمای شیعه بر مشاركت زنان در جامعه سبب حضورآنان در مجلس شورا و شورای شهر كویت شد‌.
شایان ذكر است دو نماینده زن در مجلس شورا و دو نماینده زن در شورای شهر كویت حضور دارند‌.رسا