تبیان، دستیار زندگی

گرایش های اجرایی دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

همان طور که مستحضر هستید، موسسه تبیان در راستای گسترش روحیه ی پژوهشگری و افزایش مهارت های علمی و عملی دانش آموزان ایران اسلامی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 

گرایش های اجرایی دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

همان طور که مستحضر هستید، موسسه تبیان در راستای گسترش روحیه  پژوهشگری و افزایش مهارت های علمی و عملی دانش آموزان ایران اسلامی، برای دوازدهمین سال متوالی، طرح «هدایت پروژه های دانش آموزی از طریق اینترنت» را در دست اجرا دارد.

جشنواره پایانی در اردیبهشت ماه 1396 در محل همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران در بخش های غرفه های نمایشگاهی، سمینارهای علمی و مسابقات برگزار خواهد شد. 

در این مطلب گرایش های قابل اجرا در  جشنواره دوازدهم حضورتان ارایه می گردد.

لازم به ذکر است با توجه روند ثبت نام شرکت کنندگان در هر یک از مقطع / گرایش ها (رسیدن تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب)، گزارشات ارسالی و داوری مرحله اول، گرایش ها به صلاحدید کمیته داوری و با هماهنگی عزیزان قابل تغییر خواهد بود.

 

گرایش های اجرایی یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

 

ابتدایی
 

ردیف

رشته

گرایش

1

ایده های برگرفته از طبیعتایده های برگرفته از طبیعت

2

علوم تجربیزیست

3

علوم تجربیشیمی

4

علوم تجربیفیزیک

5

علوم ریاضیعلوم ریاضی

6

علوم کامپیوترعلوم کامپیوتر

7

فنی و مهندسیفنی و مهندسی

8

هنر و معماریهنر و معماری

9

علوم اجتماعی و انسانیعلوم اجتماعی و انسانی

10

زیست فناوریزیست فناوری

دوره اول متوسطه

 

 

 

ردیف

رشته

گرایش

1

ایده های برگرفته از طبیعتایده های برگرفته از طبیعت

2

علوم اجتماعی و انسانیجامعه شناسی

3

علوم اجتماعی و انسانیروان شناسی

4

علوم اجتماعی و انسانیعلوم دینی

5

ادبیاتانشا نویسی و داستان کوتاه

6

ادبیاتشعر و نثر ادبی

7

علوم زیستیپزشکی و بدن انسان

7

علوم زیستیتغذیه و سلامت
8
علوم زیستیجانور شناسی

9

علوم زیستیداروسازی

10

علوم زیستیگیاه شناسی

11

علوم زیستیمحیط زیست

12

علوم زیستیمیکروبیولوژی

13

علوم شیمیعلوم شیمی

14

علوم فیزیکیعلوم فیزیکی

15

علوم ریاضیعلوم ریاضی

16

علوم کامپیوترعلوم کامپیوتر

17

فنی و مهندسیفنی و مهندسی

18

هنر و معماریهنر و معماری
19
نجومنجوم

20

نانونانو

21

زیست فناوریزیست فناوری

 دوره دوم متوسطه

 

ردیف

رشته

گرایش

1

ایده های برگرفته از طبیعتایده های برگرفته از طبیعت

2

علوم اجتماعی و انسانیجامعه شناسی

3

علوم اجتماعی و انسانیروان شناسی

4

علوم اجتماعی و انسانیعلوم دینی

5

علوم اجتماعی و انسانیادبیات

6

علوم زیستیپزشکی و بدن انسان

7

علوم زیستیتغذیه و سلامت
8
علوم زیستیجانور شناسی

9

علوم زیستیداروسازی

10

علوم زیستیگیاه شناسی

11

علوم زیستیمحیط زیست

12

علوم زیستیمیکروبیولوژی

13

علوم شیمیعلوم شیمی

14

علوم فیزیکیعلوم فیزیکی

15

علوم ریاضیعلوم ریاضی

16

علوم کامپیوترعلوم کامپیوتر

17

فنی و مهندسیفنی و مهندسی

18

هنر و معماریهنر و معماری
19
نجومنجوم

20

نانونانو

21

زیست فناوریزیست فناوری

 

 
**************************************
 
گرایش های اجرایی یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

 

ابتدایی

 

 

ردیف

رشته

گرایش

1

ایده های برگرفته از طبیعتایده های برگرفته از طبیعت

2

علوم تجربیزیست

3

علوم تجربیشیمی

4

علوم تجربیفیزیک

5

فنی و مهندسیفنی و مهندسی

6

هنر و معماریهنر و معماری

7

زیست فناوریزیست فناوری

دوره اول متوسطه

 

ردیف

رشته

گرایش

1

ایده های برگرفته از طبیعتایده های برگرفته از طبیعت

6

علوم زیستیپزشکی و بدن انسان

7

علوم زیستیتغذیه و سلامت
8
علوم زیستیجانور شناسی

9

علوم زیستیداروسازی

10

علوم زیستیگیاه شناسی

11

علوم زیستیمحیط زیست

12

علوم زیستیمیکروبیولوژی

13

علوم شیمیعلوم شیمی

14

علوم فیزیکیعلوم فیزیکی

15

علوم ریاضیعلوم ریاضی

17

فنی و مهندسیفنی و مهندسی

18

هنر و معماریهنر و معماری
19
نجومنجوم

20

نانونانو

21

زیست فناوریزیست فناوری

دوره دوم متوسطه

 

ردیف

رشته

گرایش

1

ایده های برگرفته از طبیعتایده های برگرفته از طبیعت

2

علوم زیستیپزشکی و بدن انسان

3

علوم زیستیتغذیه و سلامت
4
علوم زیستیجانور شناسی

5

علوم زیستیداروسازی

6

علوم زیستیگیاه شناسی

7

علوم زیستیمحیط زیست

8

علوم زیستیمیکروبیولوژی

9

علوم شیمیعلوم شیمی

10

علوم فیزیکیعلوم فیزیکی

11

علوم ریاضیعلوم ریاضی

12

فنی و مهندسیفنی و مهندسی

13

هنر و معماریهنر و معماری
14
نجومنجوم

15

نانونانو

16

زیست فناوریزیست فناوری

 

 

**************************************

 

 

 

 

گرایش های اجرایی یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

 

ابتدایی
 

ردیف

رشته

گرایش

1

ایده های برگرفته از طبیعتایده های برگرفته از طبیعت

2

هوافضاگلایدر ساده

3

هوافضاگلایدر سازه ای

4

هوافضاموشک آبی پرتابی

5

هوافضاموشک آبی چتردار

6

رباتیکنمایشی (دوره اول تا ششم)

7

رباتیکهمکار (دوره سوم تا ششم)

8

رباتیکآتش نشان (دوره اول تا ششم)

9

هنر و معماریطراحی سه بعدی

10

هوا فضابالون هوای گرم

11

مکانیکمکاسیستم

دوره اول متوسطه

 

ردیف

رشته

گرایش

1

ایده های برگرفته از طبیعتایده های برگرفته از طبیعت

2

هوافضاهاورکرافت

3

هوافضاگلایدر سازه ای

4

هوافضاموشک آبی پرتابی

5

هوافضاموشک آبی چتردار

6

رباتیکنمایشی

7

رباتیکمسیریاب

8

رباتیکوالیبال

9

سازه ماکارونیراندمانی

10

سازه ماکارونیفشاری

11

سازه ماکارونیهدفمند

12

سازه بالساییتاورکرین

13

شیمیابرحباب

14

شیمیکیمکار

15

فیزیککوره خورشیدی

16

زیستفتومیکروگراف

17

کاپ فیزیک ایرانکاپ فیزیک ایران

18

بازی سازیکامپیوتر شخصی

19

بازی سازیتلفن همراه، تبلت

20

چالش برنامه نویسیبرنامه نویسی

21

مکانیکمکاسیستم

22

هوا فضابالون هوای گرم
دوره دوم متوسطه

ردیف

رشته

گرایش

1

ایده های برگرفته از طبیعتایده های برگرفته از طبیعت

2

هوافضاهاورکرافت

3

هوافضاگلایدر سازه ای

4

هوافضاموشک آبی چتردار

5

رباتیکنمایشی

6

رباتیکمسیریاب

7

رباتیکجنگجو

8

سازه ماکارونیراندمانی

9

سازه ماکارونیفشاری

10

سازه ماکارونیهدفمند

11

سازه بالساییتاورکرین

12

شیمیابرحباب

13

شیمیکیمکار

14

فیزیککوره خورشیدی

15

زیستفتومیکروگراف

16

کاپ فیزیک ایرانکاپ فیزیک ایران

17

بازی سازیکامپیوتر شخصی

18

بازی سازیتلفن همراه، تبلت

19

چالش برنامه نویسیبرنامه نویسی

20

مکانیکمکاسیستم

 

دبیرخانه جشنواره

آدرس دبیرخانه: تهران - بلوار کشاورز - خیابان نادری - جنب حجت دوست - پلاک 12 - طبقه اول - مرکز یادگیری موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

 

 

تلفن: 81202311، 81202167   

 

 

نمابر: 81202428

 

پست الکترونیکی: project@tebyan.com

 

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تنظیم:  یگانه داودی