تبیان، دستیار زندگی
شد ماهنامه الکترونیکی صفا ویژه روحانیون حج منتشر شد . اهم مطالب را در این شماره میخوانید: 1-  نسیم حج ایران اسلامی را فراگرفت 2- زودتر از این باید انجام می شد 3- آموزش مقدماتی روحانیون حج 4- جستاری در حقیقت 5- دانستنی های حج...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماهنامه الکترونیکی صفا ویژه روحانیون حج منتشر شد

ماهنامه الکترونیکی صفا ویژه روحانیون حج منتشر شد .

اهم مطالب را در این شماره میخوانید:

1-  نسیم حج ایران اسلامی را فراگرفت

2- زودتر از این باید انجام می شد

3- آموزش مقدماتی روحانیون حج

4- جستاری در حقیقت

5- دانستنی های حج

6 - حج در متون فارسی

8 - ره توشه

شما می توانید با کلیک کردن روی این آدرس این مجله را ببینید.

http://www.al-hadj.com/safa1.pdf?PHPSESSID=2f6d496ca26746304ebc9595d473b79a