تبیان، دستیار زندگی
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان حکم شش ماه زندانی یک مجرم در علی آباد کتول را به غرس 200اصله نهال در اراضی منابع طبیعی این شهرستان و مراقبت و نگهداری از آنان به مدت یک سال تبدیل کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دادگاهی درگلستان حکم حبس یک مجرم را به غرس 200 اصله نهال تبدیل کرد

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان حکم شش ماه زندانی یک مجرم در علی آباد کتول را به غرس 200اصله نهال در اراضی منابع طبیعی این شهرستان و مراقبت و نگهداری از آنان به مدت یک سال تبدیل کرد.

بخش حقوق تبیان
حکم حبس

بر اساس حکم صادره از این شعبه قضایی، فردی که براساس حکم شعبه 101 کیفری بخش کمالان علی آباد کتول به دلیل قطع 120 اصله نهال جنگلی از گونه های مختلف و نیز آسیب رساندن به برخی گونه های دیگر، علاوه بر پرداخت جرائم نقدی، به تحمل شش ماه زندان نیر محکوم شده بود، با رای دادگاه تجدید نظر مواجه شد.
براساس رای دادگاه تجدید نظر دادگستری گلستان، این مجرم باید ضمن پرداخت جرائم، به جای تحمل شش ماه حبس، اقدام به غرس 200 اصله نهال و نگهدای و مراقبت از آنان به مدت یک سال نماید.

براساس رای دادگاه تجدید نظر دادگستری گلستان، این مجرم باید ضمن پرداخت جرائم، به جای تحمل شش ماه حبس، اقدام به غرس 200 اصله نهال و نگهدای و مراقبت از آنان به مدت یک سال نماید.

برپایه حکم دادگاه تجدید نظر، مجرم پس از غرس نهال ها که با هماهنگی منابع طبیعی علی آباد کتول خواهد بود، بایستی به مدت یک سال از نهال ها نگهداری و مراقبت و گزارش تصویری آن را نیز طی چند نوبت به دادگاه اولیه ارائه نماید.
جایگزین کردن انجام خدمات عمومی درحوزه منابع طبیعی به جای حبس چندی است که از سوی برخی قضات دادگستری استان گلستان درحال انجام است و هفته پیش دادگاهی در گنبدکاووس نیز به جای حکم حبس، مجرم را به انجام هزار ساعت کار درحوزه پاکسازی محیط زیست محکوم کرده بود.


منبع: ایرنا


این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .