تبیان، دستیار زندگی
وقف در لغت به معنای ایستادن، ماندن و آرام گرفتن آمده و در اصطلاح فقهی، نگه داشتن و حبس کردن عین ملک و مصرف منافع آن در راه خدا است. وقف از جمله عقود محسوب می شود و ثمره آن حبس کردن اصل مال و اختصاص دادن منفعت آن برای دیگران است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شرایط تبدیل موقوفه در حال تخریب

وقف در لغت به معنای ایستادن، ماندن و آرام گرفتن آمده و در اصطلاح فقهی، نگه داشتن و حبس کردن عین ملک و مصرف منافع آن در راه خدا است. وقف از جمله عقود محسوب می شود و ثمره آن حبس کردن اصل مال و اختصاص دادن منفعت آن برای دیگران است.

بخش حقوق تبیان

وقف

مطابق ماده ٥٥ قانون مدنی، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. کسی که مال خود وقف می کند، واقف نامیده می شود.
در حقیقت، واقف با عمل به وقف، عین مال خود را حبس می کند؛ به این معنا که عین مال دیگر قابل خرید و فروش و واگذاری نیست و اشخاصی که واقف معین می کند، می توانند از منافع و درآمد حاصل از عین مال استفاده کنند. وقف بر دو نوع خاص و عام است. چنانچه موقوف علیهم یعنی کسانی که حق دارند از منافع وقف بهره ببرند، محصور و معین باشند، مثل وقف بر اولاد، این وقف را وقف خاص می نامند. همچنین در صورتی که موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، این وقف، وقف عام نامیده می شود. در وقف خاص، پس از ایجاب از طرف واقف، قبول طبقه اول شرط بوده و در وقف عام، قبول حاکم شرط است. برای تحقق وقف، واقف باید به هر لفظی آن را قبول کند که صراحتا دلالت بر وقف مال می کند. مالی را می توان وقف کرد که با استفاده از آن، اصل مال از بین نرود. بنابراین اموال خوراکی یا مصرفی را نمی توان وقف کرد. وقف برای مدت نامحدود است. و به همین دلیل نمی توان برای آن زمان تعیین کرد.

اداره امور موقوفه

اداره امور موقوفه با کسی است که از جانب واقف معین می شود که این فرد، متولی نامیده می شود. واقف می تواند تولیت یعنی اداره امور موقوفه را تا زمانی که در قید حیات است یا برای مدت معینی، برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری را معین کند. اداره موقوفات خاص تا زمانی که متولی نداشته یا مجهول التولیه باشد و موقوفات عام، با سازمان اوقاف است.

فروش مال موقوفه

اصل بر این است که مال موقوفه را نمی توان فروخت، مگر در شرایط خاص! در صورت خراب شدن مال موقوفه، ترس از خراب شدن مال، به حدی که امکان بازسازی آن وجود نداشته نباشد و نیز اینکه اختلاف بین موقوف علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال سفک دماء(قتل و خونریزی) داده شود، می توان این مال را به فروش رساند.
هر گاه موقوفه خراب شده یا در شرف خرابی باشد یا مسلوب المنفعه شود؛ یعنی نتوان آن را مورد استفاده قرار داد، تبدیل به احسن یا فروخته می شود و آنچه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می شود. برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است.
چنانچه موقوفه اجاره داده شده و مجوز ساخت به مستأجر داده شود، بنایی که در ملک ساخته می شود، متعلق به سازنده آن است در چنین شرایطی، اگر کسی حاضر باشد با هزینه شخصی در آن بنایی مطابق مقررات بسازد، بنای ساخته شده (اعیانی) متعلق به شخص سازنده و عرصه متعلق به موقوفه خواهد بود و سازنده بابت ساخت در زمین مذکور، ابتدا باید وجهی به عنوان پذیره به متولی بپردازد تا مجوز ساخت به وی داده شود و پس از ساخت بنا، سازنده مالک اعیان خواهد شد و می تواند پس از اخذ پایان کار، سند اعیانی اخذ کند اما بابت قرار گرفتن بنای احداثی بر روی عرصه موقوفه، باید اجاره ای به متولی موقوفه بپردازد که این اجاره مانند هر اجاره دیگری مرتبا تمدید می شود و مطابق نرخ روز، مال الاجاره از صاحب اعیانی به نفع موقوفه اخذ خواهد شد. طبق ماده ٢٧ قانون ثبت و مواد ٢٥، ٣٢ و ٣٥ آیین نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت موقوفات بر عهده متولی آنها است و از این جهت، فرقی بین وقف عام و خاص نیست. در نهایت، در مورد موقوفات عام المنفعه، متولی باید ظرف ٣٠ روز از تاریخ نشر نخستین آگهی مقدماتی (آگهی ماده ١٠ قانون ثبت)، درخواست ثبت کند؛ در غیر این صورت اداره اوقاف درخواست ثبت خواهد کرد و طبق ماده ٣٩ آیین نامه مذکور که ناظر به ماده ٣١ قانون ثبت است، عنوان درخواست کننده ثبت موقوفه، «متصدی» یا «مدعی تولیت» قید می شود؛ نه «متولی»؛ زیرا اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نیست و ثبت ملک به عنوان موقوفه هم اثبات کننده تولیت متقاضی نخواهد بود. در مورد موقوفات خاص، هر یک از موقوف علیهم نیز؛ علاوه بر متولی، حق درخواست ثبت را دارند.

اصل بر این است که مال موقوفه را نمی توان فروخت، مگر در شرایط خاص! در صورت خراب شدن مال موقوفه، ترس از خراب شدن مال، به حدی که امکان بازسازی آن وجود نداشته نباشد و نیز اینکه اختلاف بین موقوف علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال سفک دماء(قتل و خونریزی) داده شود، می توان این مال را به فروش رساند.

مصرف وجوه حاصل از فروش مال موقوفه

پرسشی که ممکن است در خصوص فروش مال موقوفه مطرح شود، این است که وجوه حاصل از فروش این اموال صرف چه اموری می شود؟ به این پرسش، می توان اینگونه پاسخ داد که طبق ماده 90 قانون مدنی، عین موقوفه در مورد جواز بیع، به «اقرب به غرض واقف» تبدیل می شود. «اقرب به غرض واقف» یعنی نزدیکترین و شبیه ترین موضوع به آنچه مقصود واقف از وقف بوده است.
در موارد فروش و برای جایگزینی مال وقفی، مقصود واقف ملاک عمل است؛ بر این اساس، اگر در وقف نامه این امر را پیش بینی کرده باشد، طبق آن عمل می شود و اگر پیش بینی نکرده باشد به تعبیر فقهی و حقوق به «اقرب به غرض واقف» تبدیل می شود.
اگر جهت وقف، انتفاع موقوف علیهم (عام یا خاص) از همان منفعت خاص بالقوه در عین موقوفه باشد، لازم است مالی شبیه به همان عین فروخته شده (تا آنجا که ثمن حاصل از فروش اجازه می دهد) جایگزین شود.
به عنوان مثال، اگر واقف اتوبوسی را وقف جا به جایی دانشجویان یک دانشگاه کند، با فرض اینکه فروش اتوبوس به دلیل بیم خرابی آن بوده باشد با ثمن حاصل از فروش چنین اتوبوسی ممکن است بتوان مینی بوسی خرید و برای جابه جایی دانشجویان همان دانشگاه به کار گرفت. اما اگر جهت وقف، انتفاع موقوف علیهم (عام یا خاص) از عواید حاصل از به کارگیری منافع عین موقوفه بوده باشد، آن وقت لازم است بدل چیزی باشد که عواید حاصل از به کارگیری منافع آن هر چه نزدیک تر به عواید حاصل از به کارگیری منافع عین موقوفه به فروش رفته باشددر صورت فروش موقوفه، بدل یا عوضی بابت آن اخذ می شود که تمامی احکام وقف بر این بدل بار خواهد شد زیرا وضع مادی مال موقوفه تغییر یافته اما شخصیت حقوقی وقف و اعتبار وقفیت مال جایگزین کماکان باقی است.

در صورت فروش موقوفه، بدل یا عوضی بابت آن اخذ می شود که تمامی احکام وقف بر این بدل بار خواهد شد زیرا وضع مادی مال موقوفه تغییر یافته اما شخصیت حقوقی وقف و اعتبار وقفیت مال جایگزین کماکان باقی است.

در صورت فروش موقوفه، بدل یا عوضی بابت آن اخذ می شود که تمامی احکام وقف بر این بدل بار خواهد شد زیرا وضع مادی مال موقوفه تغییر یافته اما شخصیت حقوقی وقف و اعتبار وقفیت مال جایگزین کماکان باقی است. موقوفه عام شخصیت حقوقی دارد؛ همان گونه که ماده 3 قانون اوقاف در این زمینه می گوید که موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است. بر این اساس باید گفت که موقوفه عام به عنوان یک شخصیت حقوقی دارای همه حقوق و تکالیفی است که قانون برای سایر اشخاص حقوقی پیش بینی کرده است.
به استناد ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می تواند دارای تمامی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه، فقط انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت، و امثال آن.

ثبت موقوفات

بر اساس ماده 9 قانون اوقاف، سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد تمامی موقوفات عامه و اماكن مذهبی اسلامی در صورت عدم اقدام متولی، حق تقاضای ثبت و اعتراض و اقامه دعوی را دارد و اگر متولی طرف دعوی واقع شده باشد، می تواند به عنوان ثالث وارد دعوی شود و در صورت محكوم شدن متولی بر حكم اعتراض كند. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در تمامی موارد مذكور، سازمان اوقاف از پرداخت مخارج دادرسی و هزینه های ثبتی و اجرایی معاف خواهد بود.


منبع: روزنامه حمایت