تبیان، دستیار زندگی
رب همایش بررسی و نقد نظریه پردازی در غرب  در باره انقلاب اسلامی این همایش با حضور اساتید محترمدکتر منوچهر محمدی ، دکتر موسی نجفی ، دکتر حسن کچوئیان و دکتر مصطفی ملکوتیان  به همراه ارائه مقالات برگزار می گردد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همایش بررسی و نقد نظریه پردازی در غرب

همایش بررسی و نقد نظریه پردازی در غرب  در باره انقلاب اسلامی

این همایش با حضور اساتید محترمدکتر منوچهر محمدی ، دکتر موسی نجفی ، دکتر حسن کچوئیان و دکتر مصطفی ملکوتیان  به همراه ارائه مقالات برگزار می گردد.

زمان : چهارشنبه 11 خرداد 1384 ، ساعت 8 صبح

مکان : بلوار امین بلوار جمهوری اسلامی تالار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

روابط عمومی موسسه آموزشی و  پژوهشی امام خمینی(ره)