تبیان، دستیار زندگی
محمدهادی محمدی، معتقد است: اگر کتابخوانی به فرهنگ تبدیل می شد، اکنون ما با این همه آسیب های اجتماعی روبه رو نبودیم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرا کودکان در ایران کتاب نمی خوانند؟

گفتگو با محمد هادی محمدی،عضو شورای کتاب کودک

محمدهادی محمدی، معتقد است: اگر کتابخوانی به فرهنگ تبدیل می شد، اکنون ما با این همه آسیب های اجتماعی روبه رو نبودیم.

مصاحبه: ملیسا معمار - بخش کتاب و کتابخوانی تبیان
محمدهادی محمدی

کتاب و کتابخوانی از موضوعاتی است که در سال های اخیر ورد زبان ها شده و با هرکسی وارد صحبت می شوی از کارگرهای ساختمانی و راننده های تاکسی و معلمان و خبرنگاران گرفته تا مدیران و مسئولان و ... به آمار پایین کتابخوانی در کشور و نبود فرهنگ مطالعه و لزوم اجرای برنامه هایی برای افزایش گرایش و رغبت مردم به کتابخوانی اشاره می کنند و کم و بیش هم شاهد اجرای برنامه هایی برای گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در کشور هستیم، اما با این وجود باز هم می بینیم آمار کتابخوانی در کشور ما همچنان بسیار پایین است و مردم رغبتی به مطالعه ندارند و این مساله با رواج استفاده از فضای مجازی در بین کاربران وضعیت حادتری به خود گرفته است. به این بهانه گفت وگویی داشتیم با محمدهادی محمدی، نویسنده، مترجم، پژوهشگر  که در ادامه می خوانید:

چرا با همه کوشش هایی که از سوی نهادهای مختلف برای گسترش کتابخوانی در سطح کشور شاهد هستیم، کودکان ما هم چنان با کتاب خواندن بیگانه اند؟
کتاب خوانی یک رفتار فرهنگی است. رفتارهای فرهنگی الگوهای ویژه برای شکل گیری و استمرار دارند. در برابر آن شاید گفته شود پس کتاب نخواندن چه رفتاری است؟ کتاب نخواندن چیزی نیست. سکون است، بی رفتاری است. هیچ است. کودکی که کتاب می خواند بخشی از زمان خود را به این رفتار فرهنگی اختصاص می دهد. در عوض کودکی که کتاب نمی خواند، زمانی دارد که از جنبه رفتارشناسی مشخص نیست چه می کند. ممکن است بازی بدنی کند که بسیار سودمند و مهم است، ممکن است در برابر تلویزیون نشسته باشد که همیشه و در همه حال سودمند نیست. ممکن است بازی کامپیوتری انجام دهد که از جنبه بدنی و فراگیری الگوهای رفتاری مانند بازی های جنگی می تواند بسیار زیان بار باشد و در نهایت می تواند هیچ کدام از این کارها را انجام ندهد و در گوشه ای به خیالبافی مشغول باشد.

به نظر شما ریشه های این وضعیت در کجاست؟
مشکل بزرگ جامعه ما این است که همگان می دانند که کتابخوانی یک رفتار فرهنگی است، اما سودمندی های آن را یا نمی دانند یا می دانند و به عمد به گونه ای برنامه ریزی فرهنگی می کنند که کودکان کتابخوان نشوند. نخستین و بالاترین سود این رفتار فرهنگی برای کودکان این است که آنها سرانجام از جنبه عقلی جهشی کیفی از عقل ابزاری به عقل انتقادی می کنند. اگر افراد جامعه عقل انتقادی داشته باشند به آنها انسان های آگاه گفته می شود و به هیچ وجه زیربار بسیاری از چیزهایی که امروزه می روند، نخواهند رفت. بنابراین این گونه نیست آنها که برای مردم این جامعه برنامه ریزی فرهنگی می کنند ندانند که پیامدهای کتاب خواندن و کتاب نخواندن چیست. آموزش و پرورش ایران نهادی ضد کتابخوانی است. یعنی همه عوامل به گونه ای در آن برنامه ریزی شده است که نه کودک کتاب بخواند و نه آموزگار سودمندی های کتابخوانی را بداند.

بیش از سه دهه ترویج کتابخوانی از سوی دولت، شهرداری ها و نهادهای فرهنگی به کجا رسید؟ آمار انتشار و شمارگان کتاب چه چیزی را نشان می دهد؟ گروهی ناشر فرصت طلب و رانت خوار این میانه خوراک مطلوب نهادهای دولتی و شهرداری ها را فراهم و در زدو بندهای پنهان کتاب ها را به مدرسه ها یا خانه ها سرازیر می کنند.

برای همین است که نرخ مطالعه در ایران هرگز از دو دقیقه در روز فراتر نمی رود و این نرخ در کشوری مانند ژاپن به 90 دقیقه در روز می رسد. سرریز این تفاوت را در کجا می توان پیدا کرد؟ در جایی که هر اتومبیلی در ایران تولید می شود، به جای این که در یک بازه زمانی 5 ساله جایگزین شود، به بازه زمانی 50 ساله می رسد. مانند وانت نیسان که ساخته ژاپن در دهه 70 میلادی است و در ایران چهل سال است که تولید می شود. و آن وقت وزیر نفت در یکی از گفت وگوهای اخیرش می گوید: « 700 هزار وانت نیسان بلای جان صنعت نفت و جاده های ایران است و به سبب مصرف بالای بنزین ما را وابسته به واردات کرده است.»  اگر در جامعه ما کتابخوانی ترویج می شد، مهندسی که در کارخانه اتومبیل سازی کار می کرد، مانند مهندس ژاپنی خلاق بارمی آمد و می توانست جامعه را از زیر بار این فشار بیرون بیاورد.

عوارض و پیامدهای کتاب نخواندن را ما در همه سطوح و لایه های جامعه می بینیم. چون کتابخوانی یک رفتار فرهنگی بنیادین است که خروجی اش، تولید و سرریز بسیاری از خرده رفتارهای فرهنگی مانند مدارا با مردم، با محیط زیست، با جانوران و رعایت فرهنگ ترافیکی، پرهیز از رفتن به سوی مواد مخدر و بسیاری رفتارهای پرخاشگرانه و ... است. اگر کتابخوانی به فرهنگ تبدیل می شد، اکنون ما با این همه آسیب های اجتماعی روبه رو نبودیم. کارگزاران و برنامه ریزان فرهنگی جامعه باید بدانند، تنها و تنها عنصری که جامعه را در برابر آسیب های اجتماعی بیمه می کند، آگاهی است. بدون آگاهی همان اتفاقی رخ می دهد که امروزه رخ داده است. آسیب های اجتماعی دارد از سروکول جامعه بالا می رود، اما آیا پیشگیری بهتر از درمان نیست؟

راهکار خروج از این وضعیت چیست؟
بنیادی ترین راهکار این است که آموزش و پرورش خواندن را از کنشی شناختی و مهارتی به کنشی فرهنگی تبدیل کند. یعنی کودکان زبان و سواد پایه را نیاموزند که بخواهند با آن ریاضی بفهمند، بلکه باید زبان یا سواد پایه را بیاموزند که با آن به سوی ادبیات بروند. هنگامی که کودکان به ادبیات جذب می شوند، کنش شناختی- مهارتی خواندن به کنشی فرهنگی تبدیل می شود. این کار را باید جزیی از برنامه آموزشی کودکان از پیش از دبستان کرد. چون رفتارهای فرهنگی باید عادت شوند، یعنی کودکان به گونه تدریجی با آن خو بگیرند تا استمرار داشته باشند.

مشکل بزرگ جامعه ما این است که همگان می دانند که کتابخوانی یک رفتار فرهنگی است، اما سودمندی های آن را یا نمی دانند یا می دانند و به عمد به گونه ای برنامه ریزی فرهنگی می کنند که کودکان کتابخوان نشوند.

برای این که به این هدف برسیم، نظام آموزش و پرورش باید از رفتار سلطه جویانه و متمرکز با مردم دست بردارد و سرانجام بپذیرد که پویایی آموزش و پرورش در دموکراتیک بودن آن است. در غیر این صورت هرچه شما کار ترویج کتابخوانی انجام دهی، اگرچه ممکن است از بی حرکتی و سکون بهتر باشد، اما تاثیر کلان نخواهد گذاشت. البته منظورم آن نوع ترویج ها نیست که برای مثال دولت یا شهرداری ها انجام می دهند.

بیش از سه دهه ترویج کتابخوانی از سوی دولت، شهرداری ها و نهادهای فرهنگی به کجا رسید؟ آمار انتشار و شمارگان کتاب چه چیزی را نشان می دهد؟ گروهی ناشر فرصت طلب و رانت خوار این میانه خوراک مطلوب نهادهای دولتی و شهرداری ها را فراهم و در زدو بندهای پنهان کتاب ها را به مدرسه ها یا خانه ها سرازیر می کنند. دولت و شهرداری ها به جای این گونه برنامه ریزی ها بهتر است که فضای تعاملی با نهادهای غیردولتی ترویج گر کتاب را فراهم کنند. از مشورت آن ها بهره ببرند و در نهایت آموزش و پرورش نیز باید برای گشایش در اندیشه کودکان از این روش های کهنه دست بردارد.

آیا نمی توانیم از تجربه نهادهایی مانند کانون پرورش فکری برای کتاب خوان کردن کودکان بهره ببریم؟
می توانیم، به شرطی که کانون پرورش فکری به همان هدف هایی متعهد باشد که در هنگام پایه گذاری داشت. اصولا تاسیس کانون برای جبران ضعف های رفتار فرهنگی آموزش و پرورش بود. برای جبران کردن این ضعف ها، نخست خود کانون باید بداند کجا ایستاده و وظایفش چیست. شاید باور کردن این نکته آسان نباشد که کانون سال هاست به سبب فربه شدن از جنبه کارمندان ستادی و کمبود منابع مالی نتوانسته برای کتابخانه های خود خرید کتاب انجام دهد. برای نمونه تجربه ای که خودم دارم، سه جلد آخر مجموعه کتاب های تاریخ ادبیات کودکان که من هم یکی از مولفان آن هستم، سه سال است که منتشر شده اما با وجود درخواست های فراوان ما، از سوی کانون استان تهران با عنوان نبود بودجه خریداری نشده است. مگر می شود کتابداری بدون دانستن تاریخ ادبیات کودکان سرزمین خود برای کودکانی که به کتابخانه می آیند خوراک فرهنگی فراهم کند؟ کانون پیش از هرکاری باید فضای اندیشیدن را در کتابخانه ها فراهم کند.

برای این که فضای اندیشیدن فراهم شود، باید برنامه داشت. باید از نظرهای کارشناسی بهره برد. باید کتاب های باکیفیت در این کتابخانه ها ترویج شود. انتشارات کانون نیز باید در کار خود تجدید نظر کند. شما اکنون انتشارات کانون را به عنوان نمونه با انتشارات افق که در بخش خصوصی است، بسنجید. انتشارات کانون در سال 1344 راه اندازی شده است و انتشارات افق در ابتدای دهه 70 .  اما چرا انتشارات کانون باید از الگوسازی در ادبیات کودکان کنار گذاشته شود؟ کانون ساخته شد که به کودکان مردم الگوی رفتار فرهنگی کتابخوانی را بیاموزد. مدیر عامل کانون ادعا می کند که کانون به طور مستقیم و غیرمستقیم پنج میلیون کودک ایرانی را زیر پوشش برنامه های فرهنگی خود دارد. اگر چنین است، چرا تیراژ کتاب های بزرگسالان از 3 هزار به 500 نسخه رسیده است؟ اگر آن کودک دیروز دهه هفتادی کتاب خوان شده بود، که این 3 هزار تیراژ باید اکنون می شد 300 هزار نه 500 نسخه. مشکل جامعه ما این است که هیچ توجهی به نظریه های کارشناسی کارشناسان این حوزه نمی شود.