تبیان، دستیار زندگی
ید  آیت الله سیستانی از مردم عراق خواستند در مصرف برق صرفه جویی كنند و در دوران كمبود شدید كنونی از زیرساخت‌ها حفاظت نمایند. گفتنی است بر اساس تحقیقی كه به تازگی برنامه سازمان ملل متحد در امور توسعه انجام داده، سه چهارم مردم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در مصرف برق صرفه‌جویی كنید

آیت الله سیستانی از مردم عراق خواستند در مصرف برق صرفه جویی كنند و در دوران كمبود شدید كنونی از زیرساخت‌ها حفاظت نمایند.

گفتنی است بر اساس تحقیقی كه به تازگی برنامه سازمان ملل متحد در امور توسعه انجام داده، سه چهارم مردم عراق درگیر با معضل توزیع نامنظم برق هستند و در این میان بیشترین مشكلات متوجه مردم بغداد است.فرانسه