تبیان، دستیار زندگی
خو در دیدار رییس سازمان بازرسی كل كشور پیش‌گیری را از درمان بسیار راحت‌تر دانستند و گفتند: مراكزی وجود دارند كه آشكارا مواد مخدر توزیع می‌كنند، اینها باعث نگرانی مردم است. ایشان پیش‌گیری را از درمان بسیار راحت‌تر عنوان...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیت الله مكارم شیرازی تقویت سازمان بازرسی كل كشور را خو

در دیدار رییس سازمان بازرسی كل كشور پیش‌گیری را از درمان بسیار راحت‌تر دانستند و گفتند: مراكزی وجود دارند كه آشكارا مواد مخدر توزیع می‌كنند، اینها باعث نگرانی مردم است.

ایشان پیش‌گیری را از درمان بسیار راحت‌تر عنوان كردند و افزودند: عكس‌العمل، هزینه و ضایعات پیش‌گیری كمتر از درمان است. پس از وقوع یك تخلف، برای مجازات متخلف هزینة زیادی باید پرداخت شود. زیرا متخلفان حامیانی دارند و عكس‌العمل نشان می‌دهند. ولی اگر به موقع جلوگیری شود هیچ‌كدام از این ضایعات به وقوع نمی‌پیوندد.
آیت الله مكارم شیرازی با انتقاد از تخلفات گسترده‌ای كه در اجتماع و برخی دستگاه‌‌ها وجود دارد، تقویت سازمان بازرسی كل كشور را خواستار شدند و اضافه كردند: مردم از چند مطلب رنج می‌برند، یكی مسئلة اخلاقی است. گاهی این مشكل در خیابان‌هاست و گاهی هم در نهاد‌ها و مؤسسات دیده می‌شود. به عنوان مثال در نمایشگاه كتاب عكس‌هایی را دیدیم كه بسیار زننده بود و یا مراكزی است كه آشكارا مواد مخدر توزیع می‌كنند. اینها باعث نگرانی است. مردم معترضند و می‌گویند ما شهید داده‌ایم.
این مرجع تقلید فعالیت‌های اقتصادی به نام گلدكوییست را كه در سال‌های اخیر در ایران مرسوم شده است را كلاه‌برداری آشكار در كشور عنوان كردند و ادامه دادند: این اقدام یك كلاه‌برداری مرموز و وحشتناك می‌باشد و فراگیر شده است. حتی مذهبی‌ها هم آلوده شده‌اند و می‌گویند برای جوانان كار پیدا شده است. اگر زودتر به اینها رسیدگی شده بود، كار به اینجا نمی‌رسیدرسا.