تبیان، دستیار زندگی
نگاهی به وحدت از جهات مختلف با استفاده از آیات، احادیث و روایات در کتاب «امت واحده»
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

«امت واحده»  کتابی برای تبیین فاجعه تفرقه

نگاهی به وحدت از جهات مختلف با استفاده از آیات، احادیث و روایات در کتاب «امت واحده»

بخش کتاب و کتابخوانی تبیان
کتاب امت واحده

«اتحاد و وحدت میان همه امت اسلامی ضرورت جامعه امروز ماست. هر کس که سالها در صحنه انقلاب بوده و بسیاری از مسائل را از نزدیک دیده است حتما نگران آینده انقلاب اسلامی است. انقلابی که با سختیهای بسیار به دست آمد و برای برپایی و شکوفاییاش سرمایه بزرگی همچون شهدای محراب، شهدای هفتم تیر، شهدای هشتم شهریور و صدها هزار شهید و جانباز تقدیم شده است...»

آنچه خواندید بخش مختصری از کتاب «امت واحده» نوشته عباس رحیمی است که به موضوع وحدت میان شیعه و سنی میپردازد. این روزها که در آستانه هفته وحدت هستیم و با توجه به مسائل منطقهای و سعی دشمنان برای ایجاد تفرقه میان فرقههای مختلف مسلمانان یکی از ضروریترین مسائل ایجاد وحدت میان مسلمانان بر پایه نقاط مشترک است.

به بیانی دیگر «امت واحده» کتابی کوتاه برای تبیین فاجعه تفرقه و توطئه افتراق و بازگشایی از نهفته شدن رمز موفقیت امت اسلامی در وحدت میباشد.

عباس رحیمی در این کتاب به موضوع وحدت از جهات مختلف با استفاده از آیات، احادیث و روایات پرداخته است.


منبع: حلقه وصل