تبیان، دستیار زندگی
در اخرین روز از تابستان سال ۱۳۹۵ و به دنبال اخرین مرحله از فعالیت در انتهای فلات «پراو» دومین تک چاه عمیق و یکپارچه دنیا با عمق ۵۵۹ متر و ۶۰ سانتی متر بطور کامل شناسایی، اندازه گیری و رسما معرفی گردید. این رکورد در لیست عمیق ترین چاه غارهای دنیا در جایگ
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دومین چاه طبیعی عمیق یکپارچه دنیا+گالری عکس

در آخرین روز از تابستان سال ۱۳۹۵ و به دنبال آخرین مرحله از فعالیت در انتهای فلات «پراو» دومین تک چاه عمیق و یکپارچه دنیا با عمق ۵۵۹ متر و ۶۰ سانتی متر بطور کامل شناسایی، اندازه گیری  و رسما معرفی گردید.  این رکورد در لیست عمیق ترین چاه غارهای دنیا در جایگاه دوم‌ می‌باشد.

فرآوری: علیرضا عابدینی-بخش گردشگری تبیان

اعضای تیم اکتشافی غارنوردی برای دست‌یابی به اعماق سوپر چاه غار «قلا» ناگزیر به استفاده از بیش از ۷۰۰ متر طناب شدند. در انتهای چاه ، تالاری با قطر ۷۵ متر واقع شده که دریاچه‌ای در گوشه‌ای از آن قرار دارد . ادامه مسیر با توجه به شرایط کف تالار و دریاچه آن با امکانات موجود، در زمان اکتشاف میسر نبوده است. ارتفاع دهانه چاه نیز ۲۸۰۰ متر از سطح دریاست و نبود آب آشامیدنی مناسب و دور از دسترس بودن، فعالیت در منطقه را با سختی مواجه کرده بود.

فلات «پراو » مکانی مناسب و مستعد برای زایش غارهای عمیق است.در پی اکتشاف سطحی تیم درروز ۳۱ شهریور، چند چاه جدید نیز شناسایی گردید که کار دریکی از آنها همچنان ادامه دارد. مستند سازی و تصویر برداری از سوپر چاه «قلا» و همین طور تجسس در منطقه نیز توسط این تیم صورت گرفته است.

نام قار «قلا» در سایت وابسته به انجمن ملی غارشناسی آمریکا که مرجع ثبت رکوردهای غارنوردی تمام دنیا و مورد تایید تمام غارنوردان دنیاست ، نیز به ثبت رسیده است.

دومین چاه طبیعی عمیق یکپارچه دنیادومین چاه طبیعی عمیق یکپارچه دنیادومین چاه طبیعی عمیق یکپارچه دنیادومین چاه طبیعی عمیق یکپارچه دنیادومین چاه طبیعی عمیق یکپارچه دنیادومین چاه طبیعی عمیق یکپارچه دنیادومین چاه طبیعی عمیق یکپارچه دنیادومین چاه طبیعی عمیق یکپارچه دنیادومین چاه طبیعی عمیق یکپارچه دنیادومین چاه طبیعی عمیق یکپارچه دنیادومین چاه طبیعی عمیق یکپارچه دنیادومین چاه طبیعی عمیق یکپارچه دنیا