تبیان، دستیار زندگی
وا واگذاری برخی مدارس علمیه شهرستان‌ها به حوزه علیمه خواهران ‌ شورای عالی حوزه علمیه قم در مصوبه‌ای واگذاری مدارس علمیه بدون استفاده شهرستا‌ن‌ها را به مركز مدیریت حوزه خواهران مجاز دانست. بر اساس این گزارش در این مصوبه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

واگذاری برخی مدارس علمیه شهرستان‌ها به حوزه علیمه خوا

واگذاری برخی مدارس علمیه شهرستان‌ها به حوزه علیمه خواهران

‌ شورای عالی حوزه علمیه قم در مصوبه‌ای واگذاری مدارس علمیه بدون استفاده شهرستا‌ن‌ها را به مركز مدیریت حوزه خواهران مجاز دانست.
بر اساس این گزارش در این مصوبه آمده است: واگذاری مدارسی كه برای برادران وقف شده و مورد استفاده نیست، به شرط استجازه از مقام معظم رهبری ـ دام ظله ـ و عدم مخالفت علمای آن شهر بلا مانع است.رسا