تبیان، دستیار زندگی
اد ‪ ۲۳‬سال پیش در چنین روزی در سوم خرداد سال ‪ ۱۳۶۱‬هجری خورشیدی، نیروهای مسلح ایران ‪ ۲۱‬ماه پس‌از آغاز تعرض نظامی عراق به كشور مان ، خرمش...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سالروز آزادی خرمشهر گرامی باد

‪ ۲۳‬سال پیش در چنین روزی در سوم خرداد سال ‪ ۱۳۶۱‬هجری خورشیدی، نیروهای مسلح ایران ‪ ۲۱‬ماه پس‌از آغاز تعرض نظامی عراق به كشور مان ، خرمشهر رااز نیروهای متجاوز پس‌گرفتند و مسیر جنگ را تغییر دادند.

این پیروزی غیر منتظره تلفاتی سنگین به عراقیان وارد آورد و بیش از ‪ ۳۰‬هزار عراقی به اسارت درآمدند.این شهر مدت بیست ماه در اشغال ‪ ۳۰‬هزار تن از نیروهای بعثی بود، قوای دشمن باایجاد استحكامات مجهز دراین منطقه، نفوذ به‌درون شهررا امری ناممكن جلوه داده بود، اما رزمندگان ایرانی بامحاصره كامل شهرو سپس‌حمله‌ای برق‌آسا و سریع، بعثی‌های عراقی را غافلگیر و شهر را در عملیاتی موفقیت آمیز ازاد كردند .

درعملیات آزادسازی خرمشهر بخش‌اعظم نیروهای دشمن كشته و عده‌ای نیز اسیر شدند. ایرنا