تبیان، دستیار زندگی
ست آیت الله سید محمد خامنه ای رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا در حاشیه مراسم هشتمین همایش حکیم ملاصدرا به خبرنگار "مهر" گفت : فلسفه در جامعه ما وارد نشده و مردم تصور می کنند فلسفه برای گوشه کتابخانه هاست و عده ای...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هدف فلسفه راهگشایی است

آیت الله سید محمد خامنه ای رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا در حاشیه مراسم هشتمین همایش حکیم ملاصدرا به خبرنگار "مهر" گفت : فلسفه در جامعه ما وارد نشده و مردم تصور می کنند فلسفه برای گوشه کتابخانه هاست و عده ای انزوا طلب فیلسوف هستند.

آیت الله سید محمد خامنه ای رئیس بنیاد حکمتاسلامی صدرا، در گفتگو با خبرنگار گروه دین و اندیشه "مهر" در پاسخ به این پرسش کهچرا طی یک دهه اخیر توجه بسیاری به احیاء، انتشار و تصحیح آثار ملاصدرا شده اما بهگذار از اندیشه های صدرایی و متوقف نبودن در آن توجه خاصی نشده اظهار داشت : ما درابتدا باید به کمبود هایی که در حوزه های فکری صورت می گیرد توجه کنیم و دریابیم کهچه چیزهایی نیاز هست. هر کس در حوزه خودش می بایست به پیشبرد علوم و معارف اسلامیتلاش کند.

رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا افزود : در فلسفه ملاصدرا وفلسفه محض ما مشکلاتی داریم.  آموزش فلسفه در جامعه ما بر عهده دانشگاه و حوزه استاما باید کیفیت این آموزش ها را مورد نقد قرار داد. همچنین کتاب هایی که چاپ می شودنیز از این دایره خارج نیست. همه این موارد می تواند فلسفه را ایستا نگه دارد.

آیت الله خامنه ای با تاکید بر این مطلب که فلسفه وارد جامعهما نشده اظهار داشت : فلسفه در جامعه وارد نشده و مردم تصور می کنند فلسفه برایگوشه کتابخانه هاست و عده ای انزوا طلب فیلسوف هستند.

وی خاطر نشان ساخت : فلسفه امری تخصصی است. فلسفه نظر بهجامعه، انسان و سعادت دارد. یعنی دل مشغولی برای جامعه و انسان دارد. فلسفه برایاین است که راهگشا باشد.

رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا مقصود حکمت عملی را رساندن به سرمنزل موعود توصیف کرد و گفت : به تعبیری در اول ارائه طریق و سپس  ایثار به مطلوبمی کند. یکی از کمبودهایی که ما در بنیاد حکمت اسلامی صدرا  احساس کردیم  همین عدمکاربرد فلسفه در جامعه است. بنیاد به آموزش نمی پردازد چرا که آموزش را دیگرانانجام می دهند و تالیفات در حد محدودی است و سعی شده که از دوباره کاری نیز پرهیزشود.

آیت الله خامنه ای  در پاسخ به این پرسش که محافل علمی ما تاچه اندازه قابلیت پاسخ به چنین پرسش هایی را دارند اظهار داشت : ما نباید توقعداشته باشیم تا همه اندیشمندان ما وارد میدان عمل شوند. دگرگونی متکی به ابزارهاییاست که ما فاقد آن هستیم .

رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا در پایان گفت : ماامیدواریم در یک کنگره ای به صورت اختصاصی به سیاست بپردازیم و راه ورود فلسفه رابه جامعه باز کنیم.