تبیان، دستیار زندگی
ب  حجت‌الاسلام شریفی‌راد گفت: با نهادینه‌سازی اهداف سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حوزه فرهنگ تغییر مدیران تغییری در برنامه‌های سازمان حاصل نمی‌كند. در نظام جمهوری اسلامی فعالیت‌های مذهبی از حكومت جدانیست بلكه با هم ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موازی‌كاری نهادهای مذهبی، مهمترین عامل عدم پاسخگویی ب

حجت‌الاسلام شریفی‌راد گفت: با نهادینه‌سازی اهداف سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حوزه فرهنگ تغییر مدیران تغییری در برنامه‌های سازمان حاصل نمی‌كند. در نظام جمهوری اسلامی فعالیت‌های مذهبی از حكومت جدانیست بلكه با هم ارتباطی تنگاتنگ دارند.

حجت‌الاسلام شریفی‌راد افزود: ادغام نهادهای مذهبی در كشور باعث تفكیك ماموریت ها و اهداف سازمان‌ها و نهادهایی می‌شود كه همه به یك سو حركت می‌كنند و در حال فعالیت در حوزه مسجد و قرآن و ... هستند.
وی موازی‌كاری نهادهای مذهبی در سطح كشور را مهمترین عامل عدم پاسخگویی به مردم و سردرگمی آنها دانست و تصریح كرد: نمود این عدم پاسخگویی وجود متولیان مختلف برای سازماندهی فعالیت‌های مساجد در كشور است كه مدیریت این مكان مقدس را دچار تنش كرده است.
حجت‌الاسلام شریفی‌راد افزود: با نهادینه‌سازی اهداف سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حوزه فرهنگ، دیگر با تغییر مدیران تغییری در برنامه‌های سازمان حاصل نمی‌شود زیرا در نظام جمهوری اسلامی فعالیت‌های مذهبی جدا از حكومت نیست بلكه با هم ارتباط تنگاتنگ نیز دارند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام ادامه داد: مدیریت یك چنین نهادی چه از طرف رهبری و چه دولت اگر با برنامه‌ریزی باشد عامل خدمت‌رسانی به مردم و دوری از تصمیم‌گیری سطحی در طرح مباحث مذهبی می‌شود.
حجت‌الاسلام شریفی‌راد فعالیت مقطعی و غیر مداوم سازمان‌ها را در بعد فرهنگ مهمترین عامل دوری مردم از مذهب دانست و تصریح كرد: به پا داشتن نماز مهمترین تكلیف دولت اسلامی است كه با اشاعه روح و هویت مذهبی در جامعه از منكرات و مفاسد اجتماعی كاسته می‌شود اما با وجود اینكه انقلاب اسلامی یك انقلاب فرهنگی است هم‌اكنون به سمت دیگری به جز فرهنگ در حركت است.شبستان