تبیان، دستیار زندگی
ید  سید عبد‌العزیز حكیم‌، رییس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق مردم عراق را به خردمندی و آرامش دعوت كرد و گفت‌: به جنگ مذهبی دامن نزنید. عضو ائتلاف یكپارچه با مخاطب قرار دادن كنگره ملی عراق گفت‌: كنگره ملی نباید بازیچه دس...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آرام و خردمند باشید

سید عبد‌العزیز حكیم‌، رییس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق مردم عراق را به خردمندی و آرامش دعوت كرد و گفت‌: به جنگ مذهبی دامن نزنید.

عضو ائتلاف یكپارچه با مخاطب قرار دادن كنگره ملی عراق گفت‌: كنگره ملی نباید بازیچه دست بیگانگان و بعثی‌ها بشود و به جنگ مذهبی دامن بزند‌.وی افزود: كنگره ملی نماد یكپارچگی و همبستگی ملی است.
عضو كنگره ملی با رد اتهام مشاركت سپاه بدر‌، شاخه نظامی مجلس اعلای انقلاب اسلامی در ترور ائمه جماعات مساجد سنی عراق گفت: قوه قضاییه باید درباره ترور امامان جماعت‌ مساجد و مشاركت سپاه بدر در آن تحقیق كند‌. وی افزود‌: شیعیان نیز همانند سنی‌ها كشته‌های فراوان داده‌‌‌اند.
شایان ذكر است مدتی پیش هیئت علمای مسلمین عراق در بیانیه‌ای سپاه بدر، شاخه نظامی مجلس اعلای انقلاب اسلامی را به دخالت در كشتار امامان جماعت مساجد سنی عراق متهم كرد.فرانسه