تبیان، دستیار زندگی
# ابراهیم جعفری نخست وزیر عراق پس ازدیدار و گفتگوهایش با  حضرت آیت الله سیستانی مرجع عالقدر شیعیان در شهر نجف گفت : مرجع شیعیان عراق بر ضرورت برادری میان شیعیان و اهل تسنن تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهربه نق...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جعفری : حضرت آیت الله سیستانی بر ضرورت برادری میان شیع&#

ابراهیم جعفری نخست وزیر عراق پس ازدیدار و گفتگوهایش با  حضرت آیت الله سیستانی مرجع عالقدر شیعیان در شهر نجف گفت : مرجع شیعیان عراق بر ضرورت برادری میان شیعیان و اهل تسنن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری فرانسه ، نخست وزیر عراق که روز گذشته به طور غیرمنتظره با آیت الله سیستانی ازمراجع شیعیان در منزلش با وی دیدارکرده بود،درشهر نجف به خبرنگاران گفت : آیت الله سیستانی با تاکید بربرادری میان شیعیان و اهل تسنن بر ضرورت مشارکت برادران اهل تسنن در تدوین قانون اساسی عراق تاکید کرد.

اظهارات این مرجع عالقیدر شیعیان عراق پس ازعنوان شد که عراق اخیرا شاهد تنشهایی میان شیعیان وسنی ها بویژه پس ازپیدا شدن اجساد 46مرد که به ضرب گلوله کشته شده اند، بوده است .

درهمین حال مقامات عراقی اجساد دست کم13 نفر، ازجمله دو روزنامه نگاری را که در کمین گاهی در جنوب بغداد کشته شدند، کشف کردند. دو خبرنگار دیگر نیز روز یکشنبه در همان نزدیکی کشته شدند.

در رویدادی دیگردر شمال عراق، هنگامی که یک واحد گشت نظامی در نزدیکی منطقه خان بنی سعد با یک بمب کنار جاده برخورد کرد، چهارسرباز عراقی جان خود را از دست دادند.

دوشهروند عراقی نیز درانفجار مشابهی دربغداد کشته شدند. مقامات عراقی می گویند چهار شورشی نیز در جریان یک کمین نافر جام علیه جان یک ژنرال عراقی کشته شدند. در این حمله آسیبی به ژنرال عراقی وارد نیامد.

درهمین حال اجساد 12 مرد عراقی که همگی آن ها اعدام شده بودند، روز دوشنبه در شمال شرقی بغداد پیدا شد.