تبیان، دستیار زندگی
ع) كتاب فضائل امیر المومنین (ع) تالیف احمد بن حنبل رئیس مذهب حنبلی است كه به زبان عربی و با تحقیق حسن حمید السیددر ۵۵۴ صفحه به تازگی از سوی مركر چاپ و نشر مجمع جهانی اهل بیت (ع) در چاپخانه لیلی ودر شمارگان &...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتشار كتاب فضائل امیر المومنین علی بن ابی طالب(ع)

كتاب فضائل امیر المومنین (ع) تالیف احمد بن حنبل رئیس مذهب حنبلی است كه به زبان عربی و با تحقیق حسن حمید السیددر ۵۵۴ صفحه به تازگی از سوی مركر چاپ و نشر مجمع جهانی اهل بیت (ع) در چاپخانه لیلی ودر شمارگان ۳۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.

مساله از این پیچیده تر بود زیا به گفته ابن ابی الحدید معتزلی :"چه بگویم در باره مردی كه دشمنانش به برتری او اعتراف كردندو نتوانستند صفات پسندیده او را انكار كنند و. تو می دانی كه بنی امیه بر امور سیاسی مسلمانان از شرق تا غرب جهان چیره شدندو با همه ترفندها كوشیدند نور او را خاموش كنند ومردم را بر او بشورانند و برای او عیب و نقص بتراشند و او را بر فراز منبرها تعنت كردند و كسانی را كه ازاو به نیكی یاد میكردند تهدید می كردندبلكه آنان را به زندان افكنده و به قتل می رساندندو نمی گذاشتند حدیثی در فضیلت او نقل شودویا نام او را به نیكی ببرند تا جایی كه نمیگذاستند كسی را به نام او بنامند ولی این كارها جز بر قدر و منزلت او در میام مردم نیفزود. ومانند مشك وعنبر تود كه هر چه آن را بیشتر پنهان می كردند بیشتر بوی خوش خود را می پراكندو چون خورشیدبا كف دست پوشیده نمی گشت و مانند نور روز اگر چشم كسی از دیدن آن ناتوان بود چشمهای بسیاری از دیدن آن بهره مند می گشت.
او نیكیها و خوبیهای بسیاری دارد كه دشمنانش از روی كینه توزی و رشك آنها را پنهان كردند و دوستانش از ترس جان خود از گفتن آنها خودداری نمودند ولی با این همه نام نیك او جهان را پر كردهاست وآوازه او آفاق را در نوردیده است."(بخشی از مقدمه كتاب)
این كتاب از بخشهای زیر تشكیل شده است:
مقدمه ناشر
پیشگفتار
روایاتی از امیرمومنان وزهد و وارستگی او
نام مادر وتبار و نژاد او
بخش نخست فضائل به نقل از عبدالله بن احمد بن حنبل
روایات فضائل از اساتید مالك از راه دیگری به جز عبدالله
بخش دوم از عبدالله بن احمد بن حنبل
فضائل فاطمه دختر پیامبر خدا(ص)
فضائل حسن و حسین(ع)  شیعه نیوز