تبیان، دستیار زندگی
در روز ۱۷ آذر ۱۳۲۱ یعنی یكسال پس از اشغال نظامی ایران توسط متفقین، كمبود نان در تهران شورشی مردمی را رقم زد. مردم مثل همیشه به نانوایی می رفتند و قوت غالبشان را از شاطرها می گرفتند. با این حال، چند وقتی بود كه نان كیفیت سابق را نداشت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بلوای نان

در روز 17 آذر 1321 یعنی یكسال پس از اشغال نظامی ایران توسط متفقین، كمبود نان در تهران شورشی مردمی را رقم زد. مردم مثل همیشه به نانوایی می رفتند و قوت غالبشان را از شاطرها می گرفتند. با این حال، چند وقتی بود كه نان كیفیت سابق را نداشت. نانوایی ها نانی را دست مردم می رساندند كه مخلوطی از خاك اره، خرده شیشه، سنگ و كلوخ بود.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

بلوای نان

کمبود نان و شورش مردم

در روز 17 آذر 1321 یعنی یكسال پس از اشغال نظامی ایران توسط متفقین، كمبود نان در تهران شورشی مردمی را رقم زد. مردم مثل همیشه به نانوایی می رفتند و قوت غالبشان را از شاطرها می گرفتند. با این حال، چند وقتی بود كه نان كیفیت سابق را نداشت. نانوایی ها نانی را دست مردم می رساندند كه مخلوطی از خاك اره، خرده شیشه، سنگ و كلوخ بود.
مردم در تهران پس از تجمع در میدان بهارستان نمایندگان مجلس را مواخذه كردند و در پی بی اعتنایی نمایندگان، مدت زیادی نگذشت كه تظاهرات خشونت آمیزی در خیابانهای نادری، اسلامبول، لاله زار به راه انداختند؛ مردم خشم و غضب شان را با شورش و تظاهرات و در نهایت حمله به مجلس شورای ملی نشان دادند؛ به مغازه ها حمله كردند و خانه نخست وزیر احمد قوام را به آتش كشیدند. بر اثر تیراندازی مأموران عده زیادی به قتل رسیدند. و بدین ترتیب با شعار «ما نان می خواهیم» اعتراضشان را به نام «بلوای نان» در تاریخ معاصر ایران به ثبت رساندند.


منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی