تبیان، دستیار زندگی
ود عصر امروز ، از سوی کمیته ارشاد وتبلیغات مجلس شورای اسلامی فعالیتهای نهادهای تبلیغی کشور مورد بررسی قرار می گیرد .  این بررسی که مدتی است از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس آغاز و به نتایجی نیز رسیده است ،  در کمیته ارشا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فعالیتهای نهادهای تبلیغی کشور عصر امروز بررسی می شود

عصر امروز ، از سوی کمیته ارشاد وتبلیغات مجلس شورای اسلامی فعالیتهای نهادهای تبلیغی کشور مورد بررسی قرار می گیرد .

این بررسی که مدتی است از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس آغاز و به نتایجی نیز رسیده است ،  در کمیته ارشاد و تبلیغات پیگیری خواهد شد.در این جلسه علاوه بر بررسی فعالیتهای نهادهای تبلیغی کشور ، راهکارهای اصلاح فرهنگ و ساماندهی تبلیغاتی فرهنگی و دینی نیز مورد بررسی قرار می گیرد .

جلسه عصر امروز با حضور مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی به منظور تبادل نظر و دریافت پیشنهادات آنها برگزار می شود .

ادغام دستگاه های تبلیغی کشور ، نتیجه بررسی ها کمیسیون فرهنگی و کمیته ارشاد و تبلیغات است ، به منظور دریافت نظرات کارشناسانه و رسیدن به نقطه اشتراک ، جلساتی نیز با حضور مسئولان دستگاههای مختلف تبلیغی کشور برگزار می شود که در نهایت نتیجه بررسی ها ، در قالب یک طرح به مرکز پژوهشهای مجلس ارائه و پس از تأئید ، برای تصویب به مجلس ارائه می شود بر اساس این طرح ، پس از ادغام دستگاه های تبلیغی ، شورای سیاستگذاری در رأس آن خواهد بود و رئیس شورا نیز از سوی رهبر انتخاب و منصوب می شود .منبع:مهر