تبیان، دستیار زندگی
رد پیشرفت کارها در بم به نگاه ویژه دولت نیاز دارد // پشتیبانى و حمایت از ستاد بازسازى بم نباید در روال معمول تصمیم گیریها دچار کندى شود رئیس جمهور و دیگر اعضاى هیأت دولت عصر امروز در حضور رهبر معظم انقلاب، تشکیل جلسه دا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیشرفت کارها در بم به نگاه ویژه دولت نیاز دارد

پیشرفت کارها در بم به نگاه ویژه دولت نیاز دارد // پشتیبانى و حمایت از ستاد بازسازى بم نباید در روال معمول تصمیم گیریها دچار کندى شود
رئیس جمهور و دیگر اعضاى هیأت دولت عصر امروز در حضور رهبر معظم انقلاب، تشکیل جلسه دادند تا تصمیمات و برنامه‏هاى پیش‏بینى شده در سفر حضرت آیت الله خامنه‏اى به استان کرمان، مورد بررسى نهایى قرار گیرد.
رهبر معظم انقلاب در این جلسه با تشکر از مردم مؤمن، صمیمى و خونگرم استان کرمان خاطرنشان کردند: این استان از لحاظ نیروى انسانى و مستعد و منابع طبیعى بسیار غنى است و مشکلات موجود این منطقه، باید با همت بلند، برنامه ریزى، تلاش و پیگیرى کاملاً حل شود.
ایشان تلاش سازمان مدیریت و برنامه ریزى و دیگر دستگاهها، و پیگیرى مستمر استاندار کرمان را براى تحقق برنامه‏هاى مصوب سفر، ضرورى برشمردند و تأکید کردند: باید با زمان‏بندى اجرایى طرح‏ها، امکان پیگیرى و سنجش پیشرفت آنها را فراهم آورد ضمن اینکه هیچ کارى نباید حتى یک روز هم به عقب بیفتد.
حضرت آیت ا... خامنه‏اى با تشکر از دولت و مسؤلان ستاد بازسازى بم، کارهاى انجام شده در این شهر را وسیع و خوب ارزیابى کردند اما افزودند: آثار این کارها هنوز در زندگى مردم بم ملموس نیست که باید در این جهت، فکرى اساسى کرد تا مردم حاصل کارهاى انجام شده را مشاهده و لمس کنند.
ایشان رسیدگى به مشکلات زنان و کودکان بمى و آسیب دیدگان و معلولان زلزله بم، حل مشکل اصناف این شهر، احداث فضاهاى آموزشى و مدیریت مسائل فرهنگى مردم بم را مهم خواندند و افزودند: پیشرفت کارها در بم به نگاه ویژه دولت نیاز دارد و پشتیبانى و حمایت از ستاد بازسازى بم نباید در روال معمول تصمیم گیریها دچار کندى شود.
حضرت آیت الله خامنه‏اى همچنین تصمیم‏گیرى سریع و جدى - و شروع اقدامات لازم براى رسیدگى به زلزله زدگان زرند را بسیار ضرورى برشمردند و افزودند: باید مسئله مقاوم سازى را در سراسر کشور، بسیار جدى بگیریم بگونه‏اى که حداقل در بخشى از محیط خانه‏ها، فضایى کاملاً امن ایجاد شود.
تلاش پیگیر براى رفع محرومیت از مناطق مختلف استان کرمان، سبک کردن بار سنگینى که خشکسالى بر دوش مردم این استان گذاشته است و رفع ناامنى‏هایى که اشرار و قاچاقچیان در مناطقى از استان کرمان ایجاد مى‏کنند از دیگر محورهاى مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامى بود.
ایشان فعالیتهاى اقتصادى در استان کرمان را وسیع و پرثمر دانستند و افزودند: نتایج این فعالیتها باید در معیشت مردم استان هم تأثیرگذار باشد.
حضرت آیت الله خامنه‏اى در همین زمینه افزودند: لازم است مؤسسه‏هاى خیریه و فعال در عرصه‏هاى مختلف صنعتى - تولیدى - عمرانى و دیگر عرصه‏ها با تقبل اعتبار اجراى طرحهاى مختلف، بخشى از حاصل کارها و فعالیتهایشان را مستقیماً صرف بهبود زندگى مردم کنند.
رهبر معظم انقلاب خاطرنشان ساختند در مورد برنامه‏هاى اجرایى و نیز مسائل میان مدت و بلند مدتى که در سفر مصوب شده است باید بگونه‏اى عمل کرد که تا قبل از پایان دوره خدمت دولت فعلى، این طرحها و مصوبات عملیاتى شوند و دولت بعدى نیز همین راه را ادامه دهد.
آقاى خاتمى رئیس جمهور نیز در این دیدار، رهنمودهاى حضرت آیت الله خامنه‏اى درباره مسائلى نظیر مقاوم سازى شهرها و محرومیت زدایى را مبنایى براى برنامه‏هاى سراسرى و ملى خواند و اعلام کرد: تصمیمات خاصى که در پرتو سفر رهبر معظم انقلاب به کرمان گرفته شده است، با اهتمام دولت بزودى به شکل عملیاتى درمى‏آید تا دولت بعدى هم، امکان پیگیرى اجرایى آنها را داشته باشد.
آقاى برادران شرکاء رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى نیز در این دیدار اعلام کرد: در مجموع بیش از 200 میلیارد تومان از منابع تعهدات سفر در بودجه عمومى دولت - تعهدات دستگاههاى اجرایى - اعتبارات منابع ملى و تسهیلات بانکى براى اجراى طرحهاى مختلف عمرانى - آموزش و پرورش - برق رسانى - احداث مسکن - کمک به دانش‏آموزان روستایى و محرومیت زدایى صرف خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى گفت: در تدوین و تصویب این طرحها، نقاط محروم استان، بازده سریع طرحها و تأثیر فورى در حل مشکلات مردم مورد توجه بوده است.
در این جلسه، همچنین آقایان عارف معاون اول رئیس جمهور - عبدالعلى زاده وزیر مسکن و شهرسازى - حجتى وزیر جهاد کشاورزى - سعیدى کیا رئیس ستاد بازسازى بم - کریمى استاندار کرمان - مجید انصارى معاون پارلمانى رئیس جمهور و مقیمى معاون عمرانى وزیر کشور درباره روند تصمیم‏گیرى، اجرا و پیگیرى طرحهایى که براى بهبود وضع مردم استان کرمان و نیز مقاوم سازى شهرها و روستاهاى کشور انجام شده و یا در دست بررسى است توضیحاتى بیان کردند.