تبیان، دستیار زندگی
موجودی كه حیاتش نباتی است رزق و روزی اش، رزق و روزی كم و به اندازه خودش است؛ مثل گل كه همه رزقش در آب و خاك و نور آفتاب نهفته است اما موجودی كه به عالی ترین حیات یعنی حیات انسانی می رسد خدای متعال برای او رزق و روزی های دیگری را درنظر گرفته است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رزق و روزی؛ جاده ای دوطرفه

موجودی كه حیاتش نباتی است رزق و روزی اش، رزق و روزی كم و به اندازه خودش است؛ مثل گل كه همه رزقش در آب و خاك و نور آفتاب نهفته است اما موجودی كه به عالی ترین حیات یعنی حیات انسانی می رسد خدای متعال برای او رزق و روزی های دیگری را درنظر گرفته است.

بخش خانواده ایرانی تبیان

رزق و روزی

موجودی كه حیاتش نباتی است رزق و روزی اش، رزق و روزی كم و به اندازه خودش است؛ مثل گل كه همه رزقش در آب و خاك و نور آفتاب نهفته است اما موجودی كه به عالی ترین حیات یعنی حیات انسانی می رسد خدای متعال برای او رزق و روزی های دیگری را درنظر گرفته است؛ پس اینگونه نیست كه رزق همه موجودات یكسان باشد بلكه ما متناسب با حیاتمان رزق هایی داریم، متناسب با عالمی كه در آن هستیم رزق هایی داریم و همانطور كه عالم ما عوض می شود رزقمان هم عوض می شود؛ زمانی كه در رحم مادر هستیم، در دنیا و در پس این دنیا در هر كدام، روزی متناسب با آن را داریم.

یكی از اسامی خدای متعال رزاق است؛ یعنی رزق از جانب او می آید؛ و رزق آن چیزی است كه موجود زنده برای ادامه زندگی و رشد وتعالی و رشد خودش محتاج به آن است و معمولا رزق هر موجودی به دست خالق او است. آری این دریای بیكران به سمت ما سرازیر می شود و گاه ما آن را به عیان می بینیم و گاه چون نمی بینیم گمان می كنیم اصلا چنین نعمتی نیست. درصورتی كه باید دانست مسئله رزق و روزی مقوله ای یك طرفه نیست بلكه انسان خودش، روزی اش را دستخوش تغییر می كند؛ هم آن را به زوال نزدیك می كند و هم آن را افزایش می دهد. یكی از عوامل م ؤثر در تغییر رزق و روزی و افزایش آن، داشتن تدبیر، آینده نگری و برنامه ریزی از جانب خود ماست. تدبیر در زندگی، گونه ها و چهره های متفاوتی دارد؛ مسائلی از قبیل ان تخاب نوع شغل متناسب با روحیه افراد، سن و زمان و مكان مناسب برای وارد شدن در عرصه كار و اشتغال ازجمله آنهاست.

اگر كسی بدون شناخت علاقه، استعداد و توانایی خود، در انتخاب شغل و مكان و زمان آن دچار اشتباه شد، به جای مذمت و سرزنش روزگار و بدبینی به این و آن، باید خود را سرزنش و در تدبیر و برنامه ریزی خود تجدید نظر كند. این همه مربوط به مرحله قبل از انتخاب شغل است؛ اما بعد از انتخاب شغل و كسب درآمد، مرحله جدیدی از تدبیر در زندگی آغاز می شود. در این مرحله، مسائلی از قبیل نحوه هزینه و اولویت بندی در هزینه ها و... وجود دارد كه باید به گونه مناسبی تدبیر شود. بنابه فرموده امام علی علیه السلام برپایی زندگی منوط به اندازه گیری مناسب است و اندازه گیری مناسب به تدبیر مناسب وابسته است. پس اگر در مواردی از رزق و روزیمان كاسته و كم شد در درجه اول از برنامه و تدبیر خودمان شكایت كنیم.منبع:همشهری انلاین

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.