تبیان، دستیار زندگی
ش  کارکردها و نتایج اعتقادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شایعه از صدر اسلام تا کنون ، از سوی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در دست بررسی است . حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان ت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کارکردهای اعتقادی شایعه از صدر اسلام تاکنون بررسی می ش

کارکردها و نتایج اعتقادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شایعه از صدر اسلام تا کنون ، از سوی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در دست بررسی است .

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت : از آنجا که شایعه از جنبه های مختلف بر افکار عمومی  تأثیر گذار است و شبهاتی را نسبت به مسائل اعتقادی ، فرهنگی و سیاسی ایجاد می کند ، پرداختن به این مقوله از فعالیتهای معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی است ، که بخشی از کار انجام شده است .

وی با اشاره به اینکه برای بررسی موضوع فوق تحقیقات و مطالعات عمیق علمی و کتابخانه ای انجام می شود ، گفت : در همین راستا تحقیقات وسیع میدانی و پژوهشهای گسترده نیز انجام می شود تا نتیجه بدست آمده ، دقیق و قابل اعتماد باشد .

حجت الاسلام موسوی هوایی  رسیدن به آثار و نتایج شایعه از منظر علوم دینی و جامعه شناسی را از اهداف مهم این فعالیت عنوان کرد و گفت : اقدامات اولیه این کار انجام شده  و مراحل بعدی پژوهش نیز با جدیت و مشارکت کارشناسان و محققان طی می شود .

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد :  نتیجه تحقیق انجام شده ، مورد استفاده تصمیم گیران فرهنگی و سیاسی  کشور قرار خواهد گرفت .وی افزود : این تحقیق به شکل و شیوه رقیق تری می تواند مورد استفاده عموم افراد جامعه قرار گرفته و همگان را با کارکردها و نتایج سوء شایعه آشنا خواهد کرد.