تبیان، دستیار زندگی
گی عضو کمیته ارشاد و تبلیغات مجلس با اشاره به عدم رشد کیفی محتوای دینی کتاب و مطبوعات طی چند سال اخیر ، دلزدگی و بی انگیزگی نسبت به مطالعه را از نتایج ضعف موجود اعلام کرد . سید جلال یحیی زاده عضو کمیسیون فرهنگی و کمیته ارشاد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عضو کمیته ارشاد و تبلیغات مجلس در گفتگو با مهر : دلزدگی

عضو کمیته ارشاد و تبلیغات مجلس با اشاره به عدم رشد کیفی محتوای دینی کتاب و مطبوعات طی چند سال اخیر ، دلزدگی و بی انگیزگی نسبت به مطالعه را از نتایج ضعف موجود اعلام کرد .

سید جلال یحیی زاده عضو کمیسیون فرهنگی و کمیته ارشادو تبلیغات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه دین و اندیشه "مهر" اظهارداشت : طی سالهای اخیر فعالان عرصه کتاب و مطبوعات ، رویکردی کاملا کمی داشته اند واگر هم در برخی موارد ، به کیفیت توجه کرده اند ، این توجه بقدری نبوده که پاسخگوینیاز روز جامعه باشد.

وی با یادآوری اینکه کتاب و مطبوعات به لحاظ شکل وشیوه چاپ تغییر مثبت داشته اند ، تأکید کرد : به موازات این رشد ، متأسفانه محتوایاین آثار توسعه و ارتقاء کیفیت لازم را نداشته است.

حجت الاسلام یحیی زاده این عدم رشد کیفی را برای فرد وجامعه مضر اعلام کرد و گفت : علاوه برنتایج تخریبی که آثار مخرب برای مخاطبان دارند، در موارد بسیاری مشاهده شده که آثار ضعیف ، برخی متدینین را از حوزه کتاب دور وآنها را بی نشاط و بی انگیزه کرده است ، در مقابل آثار قوی و ارزشمند نیز شوقمطالعه را تقویت و به موازات آن ، رشد فکری مخاطبان را در پی خواهد داشت .

عضو کمیته ارشاد و تبلیغات مجلس شورای اسلامی افزود :در این میان خوشبختانه در عرصه چاپ و نشر قرآن کریم ، رشد خوبی را مشاهده می کنیمچرا که چاپ این آثار هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی تغییرات چشمگیر و البتهمثبتی را داشته است.

یحیی زاده با تأکید بر ضرورت ایجاد تغییر نگرش در تفکرو اندیشه فعالان عرصه کتاب و مطبوعات و بویژه حوزه دین ، توجه به دغدغه های مردم ومتدینین را یکی از راهکارهای اساسی و مؤثر به منظور رشد کیفی فعالیتها اعلام کرد وگفت : در این میان نظارت دقیق مسئولان و کارشناسان بر محتوای آثار نیز می تواند نقشبسیاری ، در توجه هرچه بیشتر به خلق آثار کیفی ، مفید و مؤثر داشته باشد .

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود : آثارخلق شده دینی ، در عرصه کتاب و مطبوعات باید مورد توجه مسئولان قرار گرفته و حوزهفعالیت آنها بدرستی نظارت شود تا مغایرتی با مبانی دینی نداشته باشد.