تبیان، دستیار زندگی
ست حل مشکلات خانواده های شهدا بهترین قدر دانی از شهداست آیت الله مکارم شیرازی فرمود بهترین شکر و قدر دانی از شهیدان و ایثار گران حل مشکلات مادی و معنوی خانواده های آنهاست . وی در دیدار با معاونین فرهنگی بنیاد جانبازان و ایث...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حل مشکلات خانواده های شهدا بهترین قدر دانی از شهداست

حل مشکلات خانواده های شهدا بهترین قدر دانی از شهداست

آیت الله مکارم شیرازی فرمود بهترین شکر و قدر دانی از شهیدان و ایثار گران حل مشکلات مادی و معنوی خانواده های آنهاست .

وی در دیدار با معاونین فرهنگی بنیاد جانبازان و ایثارگران کشور فرمود اگر به اصل فلسفه شهید وجانباز نگاه کنیم در می یابیم که استقلال آزادی ، شرف ،کرامت و قدرت ایران تنها با رشادتهای شهیدان وجانبازان تحقق یافته است. وی تصریح فرمود شهیدان و جانبازان حق بزرگی بر بازماندگان دارند که هیچ کس جز خدا نمی تولند دین واقعی را به آنان بپردازد

ایشان در ادامه با اشاره به وجدان درونی بازماندگان دوران جبهه و جنگ فرمود :اگر نمی توانیم حق واقعی را نسبت به شهیدان و جانبازان ادا کنیم پس بایددر همه زمینه ها پشت وپناه خانواده های شهدا و ایثارگران باشیم.

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی