تبیان، دستیار زندگی
هش فصلنامه خشت اول حاصل تلاش دانش پژوهان دبیرخانه نهضت آزاد اندیشی و تولید علم معاونت پژوهشی حوزه به زیور طبع آراسته شد. در این پیش شماره در 60 صفحه پیرامون مباحث رشد علمی طلاب جوان در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین علیر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خشت اول - فصلنامه علم ، فرهنگ و اجتماع ،از معاونت پژوهش

فصلنامه خشت اول حاصل تلاش دانش پژوهان دبیرخانه نهضت آزاد اندیشی و تولید علم معاونت پژوهشی حوزه به زیور طبع آراسته شد.

در این پیش شماره در 60 صفحه پیرامون مباحث رشد علمی طلاب جوان در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین علیرضا امینی و  درآمدی بر سهم طلاب جوان در تولیدگری علم  از حجت لاسلام  عباس صالحی و "نان و قلم"  و  نشاط علمی از منظر روانشناختی در گفتگو با  حجت الاسلام مسعود آذربایجانی ،  معجزه اراده  در آمدی بر  لوازم و موانع نشاط علمی در گفتگو با حجت الاسلام حمید رجایی  و  وقتی فراغتی برایم حاصل می شود نگاهی گذرا به لحظه های فارغ از درس  و  بارقه های اندیشه سیری در تولید علم از نگاه اندیشمندان و یاداشت های گمشدهأشنا خواهید شد.