تبیان، دستیار زندگی
اح هجدهمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران، روز چهارشنبه 14اردیبهشت با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود. به گزارش خبرنگار ما، محمدعلی شعاعی، رئیس هجدهمین نمایشگاه كتاب، روز گذشته در نشستی خبری، نمایشگاه كتاب را رویدادی ملی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هجدهمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران پس فردا افتتاح

هجدهمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران، روز چهارشنبه 14اردیبهشت با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار ما، محمدعلی شعاعی، رئیس هجدهمین نمایشگاه كتاب، روز گذشته در نشستی خبری، نمایشگاه كتاب را رویدادی ملی و عظیم خواند. وی برپایی این نمایشگاه را عامل نگرانی رقبای ما در سطح بین المللی دانست و گفت: اگر هجومی به این رویداد فرهنگی می شود از آن جهت است كه رقبای ما در سطح بین المللی نگران تبدیل شدن ایران به مركز فرهنگی و كانون فكر و اندیشه در منطقه هستند. معاونت فرهنگی وزارت ارشاد افزود: در بخش ناشران داخلی 1818 ناشر بیش از 94هزار عنوان كتاب چاپ شده در سال های 81الی 83 را معرض بازدید عموم قرارخواهند داد و در بخش خارجی 756 ناشر از 51كشور، 126هزار عنوان كتاب را ارایه می كنند.
شعاعی گفت: نمایشگاه صبح چهارشنبه 14اردیبهشت توسط رئیس جمهور افتتاح می شود و از ساعت14 همان روز بازدید برای عموم آغاز می گردد، نمایشگاه تا 24اردیبهشت هر روز از ساعت 10صبح تا 21شب برپاست.
ارایه تسهیلات رفاهی توسط مدیریت شهری
در ادامه این جلسه، رسول خادم، رئیس كمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران و مدیر مجموعه تسهیلات رفاهی نمایشگاه كتاب گفت: امسال به منظور رفاه حال بازدیدكنندگان هجدهمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران، شورای شهر تهران به همراهی شهرداری تهران و بیش از 20سازمان شهری و ستاد برگزاری نمایشگاه به ارایه تسهیلات می پردازند.
منبع : روزنامه کیهان