تبیان، دستیار زندگی
ا آیت‌الله صانعی در استنباط تازه‌ای در باب ربا اعلام كرده است كه از نظر وی، ربای استنتاجی و تولیدی ایرادی ندارد و دادن و گرفتن آن حرام نیست؛ آنچه حرام است، ربای استهلاكی است كه كسی قرض گرفته تا نیاز زندگی‌اش را رفع كند. آی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فتوای جدیدی از حضرت آیة الله صانعی پیرامون ربا

آیت‌الله صانعی در استنباط تازه‌ای در باب ربا اعلام كرده است كه از نظر وی، ربای استنتاجی و تولیدی ایرادی ندارد و دادن و گرفتن آن حرام نیست؛ آنچه حرام است، ربای استهلاكی است كه كسی قرض گرفته تا نیاز زندگی‌اش را رفع كند.

آیت‌الله صانعی در اظهارنظر فقهی تازه‌ای، حكم به حلال بودن نوعی از ربا داد.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، آیت‌الله صانعی در استنباط تازه‌ای در باب ربا اعلام كرده است كه از نظر وی، ربای استنتاجی و تولیدی ایرادی ندارد و دادن و گرفتن آن حرام نیست؛ آنچه حرام است، ربای استهلاكی است كه كسی قرض گرفته تا نیاز زندگی‌اش را رفع كند.
بنا بر این فتوا، اگر كسی برای سرمایه‌گذاری از كسی پول بگیرد و شرط كند كه زیاده بر پولی كه گرفته، به او بازپس دهد، رباخواری نكرده است.
مثلا اگر كسی برای یك سرمایه‌گذاری 250 میلیون تومانی، 150 میلیون دارد و یك صد میلیون دیگر قرض كند و بپذیرد كه زیاده بر اصل بازپس دهد، اشكالی ندارد.
بنا بر این گزارش، ایشان در جزوه كوچكی از سلسله جزوات «فقه و زندگی» كه برای برخی فضلای حوزه و پژوهشگران ارسال و با عنوان «ربای تولید» چاپ شده، می‌گوید: مشهور فقیهان به اطلاق و عموم روایات و آیات استناد كرده آن را (یعنی ربای تولیدی را هم) تحریم كرده‌اند، ولی مدعای ما این است كه این قسم، حرام نیست.
تاكنون در میان فقها و مراجع قم درباره این اظهارنظر تازه و شگفت، مطلبی منتشر نشده است.
ایشان نوشته است كه در گذشته، این نوع قرض تولیدی رایج نبوده و برای همین در آیات و روایات به آن توجه نشده است. چراكه این نوع قرض تولیدی از مختصات دنیای پیشرفته امروزی است.
اما ایشان روشن نكرده كه چه طور در دنیای قدیم قرض تولیدی نبوده در حالی كه مضاربه كه فقها برای آن باب خاصی را باز كرده‌اند، دقیقا درباره نشان دادن چگونگی سرمایه‌گذاری مشترك است.