تبیان، دستیار زندگی
یت به گزارش خبرنگار رسا، كتاب «مؤسس حوزه» دربرگیرنده مجموعه مقالاتی درباره زندگی‌نامه و آثار علمی آیت الله شیخ عبدالكریم حائری و تأسیس حوزه علمیه قم به دست وی است. در بخشی از مقدمه این كتاب می‌خوانیم: «همان‌گونه كه دانش در مك...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتشارات بوستان كتاب قم كتاب «مؤسس حوزه»، یادنامه آیت

به گزارش خبرنگار رسا، كتاب «مؤسس حوزه» دربرگیرنده مجموعه مقالاتی درباره زندگی‌نامه و آثار علمی آیت الله شیخ عبدالكریم حائری و تأسیس حوزه علمیه قم به دست وی است. در بخشی از مقدمه این كتاب می‌خوانیم: «همان‌گونه كه دانش در مكتب اسلام ارج و احترامی ویژه دارد، از دانشمند و راهنمای فكر و اندیشه مردم نیز بهترین تجلیل‌ها و تمجیدها شده است. تكریم و بزرگ‌داشت عالمان و به جاودانگی سپردن سیره و فكر و روش آنان راه‌های گوناگون دارد كه یكی از بهترین آنها، بیان و نشر مكارم اخلاق، فضایل نفسانی، همت بلند و تحمل تلخی‌ها و سختی‌ها در راه كسب دانش، خدمت به مردم، نشر علوم الهی و از خود گذشتگی‌ها و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان است.
اولین مقاله این مجموعه كه نگاهی است به زندگی حاج شیخ عبدالكریم حائری به قلم محمد‌مهدی اشتهاردی نوشته شده است.
«عدالت در قلمرو فقه» از نگاه آیت الله حائری عنوان مقاله‌ای به قلم محمد رحمانی است و جواد محدثی نیز مقاله‌ای با عنوان «رسالت حماسی حوزه‌ها» در این مجموعه نگاشته است. از دیگر مقالات این مجموعه به این موارد می‌توان اشاره كرد: نماز ـ عدالت دو نشانه جامعه قرآنی، تصحیح تاریخ درگذشت‌ها، تشریح و شیوه گردآوری زكات، مدفن فخر‌المحققین.